CDA, Essentie en PvdA verder in Horst aan de Maas 

 

CDA, Essentie en PvdA gaan samen verder werken aan een daadkrachtige gemeente, die dicht bij haar inwoners en ondernemers staat. We kiezen een open bestuursstijl die samenwerken centraal stelt, met de samenleving als uitgangspunt in plaats van het gemeentehuis.

 

De financiële uitdagingen voor onze gemeente zijn fors. Dat vraagt opnieuw slimme investeringen en vooral ombuigingen waarbij we de lasten voor inwoners en ondernemers niet willen verhogen. Ook geven we met elkaar vorm en inhoud aan de nieuwe taken in het sociale domein. Dat doen we sociaal, dichtbij mensen en financieel solide. We ‘werken aan werk’ en ‘zorgen voor zorg’.

 

Verder willen we blijven werken aan een gezond ondernemersklimaat. Voor onze gemeente zijn agribusiness en toerisme & recreatie belangrijke sectoren. Dat zijn motoren waar onze gemeente op drijft. Onze bedrijvigheid bestaat vooral uit het midden- en kleinbedrijf en verdient onze steun. Goed ondernemerschap draagt bij aan werkgelegenheid in onze gemeente en werk is de beste sociale zekerheid.

Coalitieakkoord CDA, Essentie en PvdA Horst aan de Maas

Agribusiness en toerisme & recreatie belangrijke sectoren 

De rol van de gemeente verandert sterk. Met meer inzet op ‘zelfredzaamheid en participatie’ waarbij we burgers, organisaties en bedrijven ‘uitdagen’ om zelf invulling te geven aan hun leefomgeving door eigen initiatieven. Met meer ‘vertrouwen en verantwoordelijkheid’ voor inwoners en ondernemers. Met het toepassen van ‘differentiatie en maatwerk’ waarbij kwaliteit boven kwantiteit gaat. En met ‘kennisdelen en samenwerking’, lokaal én regionaal.

coalitieakkoord van CDA, Essentie en PvdA 

Dit coalitieakkoord van CDA, Essentie en PvdA bevat afspraken voor de komende vier jaar. Het is een akkoord op hoofdlijnen. Het geeft onze koers aan, zonder dat het dichtgetimmerd is. Het geeft ruimte aan de gemeenteraad om met eigen voorstellen te komen. We nodigen burgers, bedrijven en instellingen uit om met ons mee te denken én te doen. Samen werken aan een mooie toekomst!

 

Bob Vostermans, CDA

Bram Hendrix, Essentie

Birgit op de Laak, PvdA

 

Klik hier voor het coalitieakkoord