Tevredenheid visie geluidsmaatregelen spoor 

Bij de raadsvergadering van 21 november 2017 staat de stedenbouwkundige visie ten behoeve van geluidsmaatregelen nabij het spoor op de agenda. Deze maatregelen houden in dat geluidsoverlast voor inwoners nabij het spoor worden beperkt en voorkomen. Een gevoelig agendapunt omdat er meer overlast is dan enkel geluid. Toch is de werkgroep bestaande uit direct belanghebbende inwoners tevreden met de samenwerking met de gemeente en de resultaten.

Spoor bij Griendtsveen, Hegelsom en America 

Bart Bertrams, Horst aan de Maas wordt een van de eerste gemeente met deze visie.

De visie gaat met name in op het spoor welke nabij Griendtsveen en Hegelsom ligt en America splijt. Het gebied kenmerkt zich door een open landschap. Ondanks dat het geluid dempt zijn hier metershoge geluidsschermen niet gewenst. Deze schermen zouden het landschap te veel beïnvloeden. De visie gaat hierop in door eerst geluidsdempende maatregelen te laten nemen bij de bron, dus het spoor en de wielen van de trein. Aanvullend daarop komt er een laag geluidsscherm waarmee het open karakter van het landschap minimaal beïnvloed wordt. Deze maatregelen zijn niet voor alle woningen voldoende. Maatwerk blijft voor sommige woningen van noodzakelijk.

Landelijk project 

Maatregelen tegen geluidsoverlast spoor is een landelijk project van de Rijksoverheid. Horst aan de Maas is een van de eerste gemeenten die hiervoor een visie gereed heeft. Hoewel er landelijk geprioriteerd moet worden vergroot dit de kans dat de maatregelen op redelijke termijn kunnen worden.

In gesprek blijven met ProRail 

ProRail maakt nu een ontwerpplan en een begroting waarbij de visie van de gemeente als uitgangspunt wordt genomen. Tevens wordt getoetst of de gewenste maatregelen ook effectief zullen zijn.

 

Met de visie die naar tevredenheid van inwoners is hopen we dat realisatie niet te lang hoeft hoeft te duren. Wethouder Paul Driessen heeft toegezegd met ProRail in gesprek te blijven om de uitvoering van de visie op de agenda te houden.

 

Bart Bertrams,

Essentie

Essentie