Het onderhoudsnivo van openbaar groen moet beter 

Het gaat om het nader onderzoeken van het opwaarderen van het niveau onderhoud van openbaar groen van basis naar goed. Hiervoor komt een werkkrediet van € 15.000,-. Dit mog wat ons betreft ook in 2017 al ingezet worden. Voor 2018 zou dit kunnen betekenen een extra bedrag voor het onderhoud van openbaar groen

Kadernota 2017 gemeente Horst aan de Maas 

Bram Hendrix, Waan van de dag

Na een tweetal werksessies ligt op 4 juli 2017 het resultaat voor: de kadernota 2017 voor de begroting van 2018. De kadernota moet vooral gaan over nieuw beleid, nieuwe accenten en de te maken keuzes daarin. De kadernota is het uitgangspunt voor de begroting 2018 voor de gemeente Horst aan de Maas. Essentie heeft hierbij aangedrongen om te onderzoeken of het onderhoudsnivo van openbaar groen verbeterd kan worden en waar en hoe dit kan plaatsvinden.

Essentie