Openbare WiFi, gastvrij! 

Horst aan de Maas beschikt over een groot aantal locaties waar veel inwoners en toeristen bij elkaar komen. Denk hierbij aan dorpskernen, sportparken en gemeenschapshuizen. Gezien het grote aantal ondernemers welke WiFi gratis aanbieden ontstaat de vraag waarom gemeentelijke accommodaties en centrale plekken in kernen niet voorzien zijn van een gastvrije WiFi hotspot.

Evenementen in Horst aan de Maas 

Kay Thijssen

Op een groot aantal locaties vinden jaarlijks evenementen plaats. Daarbij komt dat op deze locaties ook naast deze evenementen veel mensen samenkomen. Essentie vindt dat we deze evenementen en locaties extra gastvrij kunnen maken met het aanbieden van openbare WiFi. Buiten de gastvrijheid stelt het de gemeente ook in staat om bezoekers te informeren over evenementen welke op dat moment of in de nabije toekomst plaatsvinden in Horst aan de Maas. De gemeente heeft al een dergelijk systeem. Denk daarbij aan de reclameborden welke bij diverse toegangswegen

aanwezig zijn.

Broekhuizen, Horst of Grubbenvorst 

Ook de Europese Unie heeft deze mening. Zij ondersteunen dit soort initiatieven door de investeringskosten op zich te nemen. Het onderhoud op deze netwerken moet vervolgens gedragen worden door de gemeente. Waar deze WiFi hotspots moeten komen is aan de gemeente, de dorpsraden en ondernemers. De gemeenteraad verwacht een plan waarbij met gebruik van deze Europese subsidieregeling een aantal van deze WiFi hotspots aangelegd kan worden. Hierbij denken we aan locaties zoals het gemeenschapshuis in Griendtsveen of Tienray, de dorpskern van Broekhuizen, het centrum van Horst en het Pastoor Vullingsplein in Grubbenvorst.

Veiligheid van WiFi 

Over de veiligheid van WiFi netwerken zijn veel twijfels. Feit is dat wanneer op een veilige manier via

internet gecommuniceerd wordt en bijvoorbeeld te zorgen dat het apparaat voorzien is van de allerlaatste software updates risico’s verkleind worden. Een openbaar WiFi netwerk draagt ook bij aan een grotere veiligheid omdat via WiFi ook gecommuniceerd kan worden. Essentie heeft samen met het PvdA een motie ingediend waarbij we het college vragen om snel met een plan te komen met locaties en een kostenraming. Snelheid is hierbij belangrijk omdat de Europese subsidie stopt als het geld gebruikt is. Het aanleggen van deze netwerken dient in 2018 afgerond te zijn.

 

Kay Thijssen, Essentie

Lid commissie samenleving

Essentie