Leden en kiezers van Essentie, inwoners van Horst aan de Maas 

Bram Hendrix, Fractievoorzitter en lijsttrekker Essentie

 

 

2017 was een prima jaar voor Essentie! Onze fractie heeft een duidelijke stempel gedrukt op het beleid en de uitvoering hiervan in Horst aan de Maas. Soms voor velen onzichtbaar. Wij zijn en blijven een club die in de raad op basis van inhoud met de juiste argumenten een meerderheid zoekt en vaak vindt. Zo drukken we een stempel op onze gemeente.

Waarde in college Horst aan de Maas 

Paul Driessen, wethouder gemeente Horst aan de Maas

 

Ook onze waarde in het college hebben we inmiddels bewezen. Onze wethouder, Paul Driessen, heeft op een groot aantal dossiers toegevoegde waarde. Bij sommige dossiers als kwartiermaker of aanjager zoals bij Mushroom Valley en het Hippisch Centrum. Op andere dossiers doelgericht en met een grote tevredenheid van inwoners zoals het plan voor de stationsomgeving in Grubbenvorst en de geluidswerende maatregelen aan het spoor bij America.

Voldoende bedrijventerreinen, woongebieden met voldoende groen 

Het gaat ook goed met Horst aan de Maas. We hebben florerende dorpscentra met nauwelijks leegstand. Verenigingen, scholen en dorpen kijken goed en samen naar de toekomst. Er is een sluitende begroting waarbij er ook ruimte is voor investeringen. Er zijn voldoende bedrijventerreinen beschikbaar voor ondernemers. De wegen en dorpen hebben een goed onderhouden infrastructuur en er zijn aantrekkelijke woongebieden met voldoende groen.

Aandacht in ons verkiezingsprogramma 

Er zijn ook zorgen. Hoe pakken we de energietransitie aan? Hoe zorgen we voor voldoende maar ook de juiste woningen? Hoe kunnen we het evenwicht tussen de gewenste en beschikbare banen behouden, en hoe gaan we om met de belangrijke economische peiler landbouw en veeteelt. Deze en meerdere onderwerpen verdienen aandacht in ons verkiezingsprogramma. Het uitgangspunt waarmee we ook de komende en daaropvolgende periodes mee willen besturen in Horst aan de Maas!

Ik wens jullie een succesvol, leuk en vooral ook gezond 2018 toe! 

Bart Bertrams, voorzitter Essentie

 

 

 

 

 

Bart Bertrams

Voorzitter Essentie

Essentie