Verhoging van de toeristenbelasting is te verantwoorden 

Na een tweetal werksessies ligt op 4 juli 2017 het resultaat voor: de kadernota 2017 voor de begroting van 2018. De kadernota moet vooral gaan over nieuw beleid, nieuwe accenten en de te maken keuzes daarin. De kadernota is het uitgangspunt voor de begroting 2018 voor de gemeente Horst aan de Maas

Belastingverhoging mag geen doel zijn 

Bram Hendrix, Waan van de dag

Een van de voorliggende vragen luidde: Het tarief toeristenbelasting gelijktrekken met de tarieven die in de regio worden gehanteerd. Niet dat wij het leuk vinden om belastingen te verhogen, want belastingverhoging is zeker geen uitgangspunt van Essentie, maar het is wel een middel dat ingezet kan worden om investeringen welke we als gemeente doen te betalen. Daarbij komt dat er een uitspraak van de hoge raad ligt waaruit voortkomt dat vakantieparken minder OZB belasting gaan betalen.

We willen méér investeren in de toeristische sector 

Toerisme en recreatie is een sector die wij een zeer warm hart toedragen, en waarin we willen investeren en dat via de te innen toeristenbelasting ook doen. Ook nu weer worden de nodige voorstellen gedaan voor versterking van de toeristische sector. Deze maatregel compenseert tevens de daling van inkomsten uit de OZB hefffing van deze uitspraak.

Bram Hendrix

Wat doen we voor de toeristische sector

 

02 april 2015: Parkeerplaats Broekhuizen leidt tot onvrede

09 mei 2016: Veilig fietsen

12 november 2016: Onderzoek naar veilige fietsroute

17 februari 2016: Openbare verlichting, Discussie over veiligheid

Essentie