Alcohol en drugs, er is een rol voor ouders en gemeente

24-01-2019

In deze APV staan regels over het gebruik van de openbare ruimte, openbare orde en veiligheid en het beperken van overlast. Er is een aantal onderwerpen uit het verleden niet meer terug te vinden en er is een aantal nieuwe instrumenten opgenomen.

In sommige gevallen is alcohol en drugsgebruik toegenomen

Met de nieuwe instrumenten kan de burgemeester gebruiken bij het handhaven van de openbare orde en veiligheid. Zo gaat het onder andere ook over het alcohol- en drugsgebruik in onze gemeente. Zoals we allemaal wel weten is de leeftijdsgrens voor het verkrijgen van alcohol verhoogd naar 18 jaar. Hierdoor is het gebruik onder de jongeren verkleind en verschoven. In sommige gevallen is door het niet kunnen verkrijgen van alcohol het gebruik van drugs zelfs toegenomen. Is dit wel het gewenste resultaat, of moeten we toch meer doen aan voorlichting en bewustwording? Zijn de ouders hiervan op de hoogte en wat is hun mening?
 

Rol voor ouders en voorlichting van de gemeente


Juist de ouders zijn jong geweest en opgegroeid in een andere tijd waarin alcohol en roken heel normaal gevonden werd. Bij feestjes stonden sigaretten op de tafel en er werd niet op een pilsje gekeken als je met de auto was. Nu blijkt dat het teveel aan alcohol schadelijk kan zijn voor de opgroeiende jeugd moeten we als ouders hiervan bewust zijn en dit gaan overbrengen aan onze eigen kinderen. Dit gaat niet van de een op andere dag, maar daar gaat minstens een generatie overheen. Toch kunnen we hier als overheid niet op wachten en worden er regels opgenomen om Alcohol en drugs: rol van ouders en gemeente Op 15 januari heeft de gemeenteraad unaniem de Algemeen Plaatselijke Verordening 2019 vastgesteld. ook zodoende te kunnen handelen. Alleen moeten we ervoor waken niet teveel te verbieden en niet teveel regels in het leven te roepen.Misschien kan in aanvulling hierop nogmaals gedacht worden over een goede voorlichting en bewustwording van het geschetste probleem.

 

Stef van Loo
Raadslid Essentie

 

Terug