Begroting 2019 - 30 oktober praten we erover!

18-10-2018

Bram Hendrix, Fractievoorzitter

Op 30 oktober gaat Essentie in gesprek over de begroting 2019. Waar praten we dan over? Over de inkomsten en uitgaven van de gemeente Horst aan de Maas. De totale begroting over 2019 gaat over meer dan € 103 miljoen Euro. Dat is een enorm bedrag. Het grootste gedeelte van dit bedrag namelijk € 40 miljoen is bedoeld voor zorg of beter gezegd sociaal maatschappelijke voorzieningen. Daarnaast hebben we 19  miljoen euro nodig om onze gemeente te organiseren. Voor een belangrijk deel bedoeld voor het loon van de medewerkers van de gemeente Horst aan de Maas. Dit zijn er ruim 300. 

Begroting is te vinden op de website van de gemeente

De publieksversie van de begroting 2019 is te vinden op de site van de gemeente Horst aan de Maas Hier wordt weergegeven hoeveel geld de gemeente ontvangt en waar de gemeente haar geld aan besteed. Over een groot gedeelte van dit geld kan de gemeenteraad niets bepalen. Dat is wettelijk vastgelegd en heeft de gemeente nodig om haar taken uit te voeren. Echter hoe deze taken uitgevoerd worden dat bepaald de gemeenteraad voor een gedeelte wel. 

Over een gedeelte van dit bedrag kan de gemeenteraad wel iets vinden. In het coalitieakkoord wordt bepaald hoe en waar de coalitie geld aan wil besteden. Vervolgens worden al deze plannen vertaald naar geld en besluit de gemeenteraad of deze plannen doorgang kunnen vinden of niet. De begroting is dus belangrijk omdat hier keuze's gemaakt gaan worden of plannen door kunnen gaan of niet. 

OZB belasting 

Naast uitgaven staan er natuurlijk ook inkomsten op de begroting. Zo wordt in de begroting bepaald wat het tarief van de OZB belasting is. Een belasting welke inwoners en bedrijven betalen voor het gebruik van gemeentelijke voorzieningen. In 2017 is bijvoorbeeld een voorstel van onder andere Essentie gesteund om de OZB belasting voor inwoners te verlagen om zo de OZB belasting naar het regionaal gemiddelde te brengen. Bedrijven gaan hierdoor meer betalen dan voorheen maar nog steeds minder dan het regionaal gemiddelde waarbij ook inwoners minder gaan betalen. 

30 oktober 2019, Fractievergadering over de begroting 2019

30 oktober gaat Essentie samen met de leden opnieuw praten over de begroting van 2019 .  De totale begroting is te vinden op de site van de gemeente Horst aan de Maas fractieleden, burgerraadsleden en leden van Essentie gaan dan samen in gesprek om te bepalen of de begroting de juiste prioriteiten stelt op basis van het coalitieakkoord zoals Essentie, CDA, PvdA en d'66/groenlinks dit hebben samengesteld.  

 

 

 

 

 

Terug