Bibliotheekvisie - Focus bij lezen, informeren en leren

27-06-2019

Het is goed om over een visie na te denken en daar waar nodig bij te stellen. De gemeenteraad heeft dit gedaan over de bibliotheek en haar taken. De directe aanleiding hiervoor waren de financiële problemen bij BiblioNu en de verhuizing van de hoofdvestiging van de bibliotheek naar het Gasthoes. De verhuizing van de bieb naar het Gasthoes staat Essentie achter. De bieb past in het vernieuwende concept van het Gasthoes en zal daar reuring brengen. Inwoners van jong tot oud kunnen vrij binnen lopen om gebruik te maken van de diensten van de bibliotheek.

Aandacht voor leesplezier

Er zijn in de bibliotheekvisie duidelijke keuzes gemaakt: waar is de bieb wel en niet verantwoordelijk voor. De focus ligt bij lezen, informeren en leren. Deze kerntaken geregisseerd vanuit één centrale hoofdvestiging met daarbij activiteiten in alle scholen en kernen in de gemeente. Zo is de bibliotheek voor alle inwoners toegankelijk en makkelijk bereikbaar. Essentie vind het van groot belang dat er aandacht is voor het leesplezier en de leesbevordering. Tegenwoordig wordt snel vergeten hoe belangrijk het is om te leren lezen. Goed leren lezen is van groot belang voor de verdere ontwikkeling.

Trend leesachterstand ombuigen

Onlangs was in het landelijke nieuws: “De groep Nederlanders met een taalachterstand wordt groter. Begrijpen wat er in de krant staat of een brief van de gemeente lezen, steeds meer Nederlanders hebben hier moeite mee. Kinderen komen van de basisschool af met een leesachterstand”. Deze trend moeten we samen zien om te buigen. Misschien is het niet hip om een boek te lezen of hebben we te weinig tijd om dit met onze kinderen samen te doen. Toch is dit van groot belang. Er ligt een taak voor het onderwijs en de overheid maar zeer zeker ook voor onszelf het moet normaal blijven om te lezen!

 

namens de fractie, Bianca van den Berg

Terug