En of we investeren in onderwijs!

07-11-2018

Bram Hendrix, Fractievoorzitter

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs. Voor de financiering hiervan krijgen zij jaarlijks een bijdrage uit het Gemeentefonds (gemiddeld circa €1,5 miljoen per jaar). Afgelopen week schreef de VVD in de Hallo dat de gemeente Horst aan de Maas de middelen die wij ontvangen niet voldoende heeft ingezet. Dat is volgens Essentie niet correct. De feiten zijn klip en klaar: in de afgelopen 6 jaar hebben we voor meer dan € 12 miljoen geïnvesteerd in onderwijshuisvesting.

Horst en Grubbenvorst in 2012, € 6.340.000,-

In Horst gaat het bijvoorbeeld over basisschool de Twister, waar (ver)nieuwbouw is gerealiseerd, terwijl in Grubbenvorst basisschool de Kameleon is verrezen. Daarnaast is voor bijna € 2.000.000,-geïnvesteerd in het binnenklimaat van diverse basisscholen.

Meterik, Swolgen en Tienray in 2018 € 3.900.000,-

Afgelopen 2 jaar zijn nog besluiten genomen over (ver)nieuw en klimaatmaatregelen voor de school in Meterik en daarnaast is besloten tot nieuwbouw van een school voor Swolgen en Tienray bij het sportpark MFA Kerkebos. Alleen deze investeringen al vertegenwoordigen een waarde van € 12.000.000,-. De stelling dat de gemeente de bijdrage die we krijgen van het Rijk dus eerder had moeten aanwenden voor onderwijshuisvesting is dan ook simpelweg niet correct. De stelling dat we deze middelen moeten gebruiken voor onderwijs en niet voor bijvoorbeeld een nieuw zwembad is helemaal misplaatst: óók omdat er voor een mogelijk nieuw zwembad nog geen geld is vrijgemaakt!

Zijn we klaar met investeren in het onderwijs?

Zijn we dan al klaar met investeringen voor onderwijs? Nee, dat is zeker niet het geval. Ook de komende jaren zullen we blijven investeren in goede onderwijsvoorzieningen. Zo moet er iets gebeuren rondom de Weisterbeek School in Horst die uit zijn jasje groeit en basisschool De Kroevert In Kronenberg waat de luchtbehandelingsinstallatie aandacht verdient. Op basis van een goed plan blijven we investeren in het onderwijs en de toekomst!

 

Bram Hendrix
Fractievoorzitter Essentie

 

Terug