Gasthoes: duurder, beter en ook goedkoper

18-04-2019

dinsdag 9 april 2019  hebben we als Essentie ingestemd met een extra krediet voor ‘t Gasthoes. We leggen graag uit waarom. Naast tegenvallers in bouwkostenstijging en extra btw-kosten is er immers ook sprake van extra ambitie en inrichtingskosten. Ambities kunnen veranderen, maar als Essentie bekijken we dat heel nuchter. Leiden die extra uitgaven ook ergens toe? We hebben zeer kritisch naar het voorstel gekeken. Misschien nog wel meer in detail als u normaal van ons gewend bent. We willen het immers goed snappen, het geld verantwoord besteden en ook kunnen uitleggen.

Proces 't Gasthoes verloopt rommelig

We waren als Essentie daarom ook aanstichter om de besluitvorming uit te stellen omdat we nog aanvullende vragen hadden. Het proces verloopt rommelig maar de vragen die we hadden zijn beantwoord en leiden ertoe dat we instemmen met het voorstel. Als ik het geheel probeer samen te vatten dan stellen we als Essentie vast dat de extra uitgaven een verantwoorde investering zijn. Ja, het is veel geld. Heel veel geld zelfs. Maar de uitgaven dragen wél bij aan een betere exploitatie, minder risico’s, lagere onderhoudskosten én lagere lasten voor ons als gemeente.

't Gasthoes zal ondanks hogere investering minder kosten

Als we terugkijken naar het eerdere besluit en krediet is het oorspronkelijke plan misschien wel te goedkoop aan de gemeenteraad verkocht. Als we destijds het huidige verhaal qua ambities, kosten en investeringen als compleet verhaal voorgelegd hadden gekregen hadden we ingestemd. Als we de puzzel dan vandaag met de verschillende stukjes opnieuw beoordelen is en blijft het veel geld, maar naast een beter en duurzaam gebouw is er onder de streep wel sprake van een gebouw dat op jaarbasis ons als gemeente minder zal kosten. Een win-win lijkt ons. Jammer dat je dat nergens leest, maar goed om te weten lijkt ons.

 

Jeroen Brouns
Fractie Essentie

 

Terug