Jeugdzorg in Horst aan de Maas onder controle

25-04-2019

dinsdag  16 april 2019 hebben we het laatste onderzoek van de huidige rekenkamercommissie vastgesteld. Het onderzoek ging over de jeugdzorg in Horst aan de Maas. Een onafhankelijk onderzoek waaruit blijkt dat we in Horst aan de Maas zowel de uitvoering als ook het beleid sinds 2015 goed op de rails hebben.

Jongeren in het voorgezet onderwijs

De financiële uitdagingen zijn helder in beeld. En daar waar er inhoudelijke verbeterpunten mogelijk zijn, zijn deze helder benoemd. Echter één groep die onder de jeugdzorg valt, komt nergens specifiek terug. Terwijl nagenoeg alle inwoners er wel ergens een raakvlak meehebben: onze jongeren in de leeftijd van het voortgezet onderwijs. Ik noem ze even bewust niet meteen pubers, omdat bij sommigen dit woord een nare bijsmaak heeft. Het is nu eenmaal niet de meest gemakkelijke leeftijd, voor de jongeren zelf niet, maar ook voor hun omgeving vaak lastige situaties! Ze moeten ook zo veel: goede punten halen op school, een baantje zoeken, volwassen reageren, sporten en ook nog gezond eten. En ze mogen nog zo weinig: leeftijd in uitgaansgelegenheden gaat naar 18+, niet roken en niet drinken, niet teveel op social media, enz enz…

Extra aandacht voor signalen

Laten we met ons allen een beetje extra aandacht hebben voor deze jongeren en vooral ook alert zijn op juist diegenen die extra hulp nodig hebben. Vanuit de verenigingen, vanuit het onderwijs, vanuit de overheid, vanuit het thuisfront, als werkgever en vanuit de vriendenkring. Help elkaar hiermee! Ben alert op signaleren van buitensporig gedrag en eenzaamheid. We beseffen het ons misschien niet, maar eenzaamheid komt ook veel voor in deze leeftijd. Vaak is buitensporig gedrag of eenzaamheid heel eenvoudig aan de voorkant op te lossen of te voorkomen door net wat extra aandacht te geven: even een gesprekje, even iemand in zijn kracht zetten. Indien professionele hulp verder nodig is, dan help elkaar met het doorverwijzen naar professionele hulp, het kan ons allemaal overkomen. Laten we proberen om onze jeugd samen groot te brengen en niet proberen om ze klein te krijgen!

Bianca van den Berg

Fractie Essentie

Terug