Positieve Gezondheid: een plus voor Horst aan de Maas

22-03-2019

In de raadsvergadering van dinsdag 19 maart 2019 is het nieuwe gezondheidsbeleid voor Horst aan de Maas vastgesteld. Een nieuwe weg, we durven het oude beleid los te laten. In het verleden stelden we één maal per vier jaar dit beleid vast. Vanaf nu gaan we het gezondheidsbeleid jaarlijks evalueren en daar waar nodig actualiseren. Dichtbij en samen met de samenleving gaan we dit beleid verder gedetailleerd uitwerken op de programma lijnen.

Gezond en veilig oud worden

De vier programmalijnen zijn: Gezond en veilig oud worden, Jong en lekker in je vel, het verkleinen van sociaal economische gezondheidsverschillen en samen met andere partners deelnemen aan de gezondste regio en dit verder uitdragen.De onderliggende gedachte van het nieuwe beleid is het gedachtengoed van Machteld Huber: positieve gezondheid. Het uitgangspunt hierbij is het accent leggen op wat mensen wél kunnen en zelf nog kunnen. Niet focussen op wat niet kan, maar aandacht geven op wat wel kan.

Kracht van positieve gezondheid

Heel belangrijk hierbij is: mensen vinden dit zelf ook en dat wat ze kunnen doen, doen ze vanuit hun eigen motivatie. Niet omdat de samenleving of overheid hun dit oplegt! Dat is waar de kracht zit van het gedachtengoed van Positieve Gezondheid. Essentie gaat graag aan de slag met het verder uitwerken en uitdragen van dit beleid. Samen met alle inwoners deze nieuwe definitie van gezondheid en deze nieuwe kijk en invulling op het gezondheidsbeleid uitwerken. Vertrouwen geven aan de inwoners, samenwerkingsverbanden, zelfredzaamheid en eigen kracht stimuleren. Een gezond, fit en gelukkig leven in Horst aan de Maas!

Bianca van den Berg

Fractie Essentie

Terug