Stationskwartier bestemd voor kantoren, niet voor wonen

01-10-2020

Extra woningbouw in Horst aan de Maas

Door: Jeroen Brouns

De locatie ‘stationskwartier’ is bestemd voor kantoren. En dus niet voor wonen. Dit hebben we samen afgesproken en vastgelegd in een structuurvisie en bestemmingsplan. Als het college hier toch ‘wonen’ wil toestaan, moet dit goed en duidelijk ruimtelijk worden onderbouwd. Die onderbouwing wordt niet gegeven.

 

Leefbaarheid waarborgen

Naast ruimtelijk beleid hebben we ook beleid om leefbaarheid in de dorpen te waarborgen. Kern van dit beleid is dat we wonen in de kernen willen, en niet buiten de kernen. Een grote woonvoorziening in het buitengebied concurreert met wonen in dorpskernen. Het college wil hier een uitzondering voor maken. Normaal gesproken zou hiervoor het bestemmingsplan gewijzigd moeten worden. Nu wil het college een ‘tijdelijke vergunning’ verlenen. Tijdelijk iets toestaan wat eigenlijk niet mag. Hier hebben wij bezwaren tegen.

Geen projectafdracht. Kosten € 115.000,-

Tijdelijk klinkt als kort, maar gaat in dit geval over twintig jaar. Als deze gedoogconstructie afloopt, leven we in 2040. Als reden voor deze ‘tijdelijkheid’ wordt aangegeven dat de initiatiefnemers anders niet voldoende geld kunnen verdienen. Bovendien hoeven initiatiefnemers door deze constructie géén projectafdracht te doen: dat kost normaal ruim 115.000 euro. Oneerlijk tegenover iedereen die wel de normale procedure dient te volgen. Een laatste argument betreft het vastleggen van afspraken tussen initiatiefnemers en gemeente. De insteek (jongeren woonruimte bieden voor een betaalbare prijs) lijkt prima. Maar wat als deze insteek veranderd? Of als het gebouw wordt verkocht. Hierover is niks vastgelegd.

 

Bovenstaande punten zijn de redenen voor ons om niet enthousiast te zijn over het plan Stationskwartier en met name de manier waarop wordt getracht het te regelen. En daarom zijn we vooralsnog geen voorstander.

Terug