Veilig fietsen tussen Swolgen en Broekhuizenvorst

24-09-2018

In september 2018 heeft de gemeenteraad besloten dat de wegverbinding tussen Swolgen en Broekhuizenvorst fietsveiliger gemaakt moet worden. De vraag om deze gevaarlijke weg aan te pakken kwam met vanuit de dorpen Swolgen en Broekhuizen en Broekhuizenvorst.

Inwoners hebben zelf aktie ondernomen

Vanuit de dorpsraden, vanuit de verenigingen en ook individuen hebben raadsleden aangesproken over dit probleem en zelf actie ondernomen richting gemeente. Onder andere doordat de voetbalclubs van beide dorpen meer en meer samen werken wordt er intensiever door jeugdige fietsers gebruik gemaakt van deze weg. De oplossing voor deze verkeerssituatie is het aanleggen van rode fietssuggestiestroken en openbare verlichting. Essentie heeft samen met het CDA op 9 juli hier schriftelijk een aantal vragen over gesteld.

Sociale veiligheid wordt verhoogd

Zo wordt niet alleen de verkeersveiligheid, maar ook de sociale veiligheid verhoogd. Naar aanleiding van deze situatie hebben we met de voltallige raad uitgesproken dat we samen na willen denken over wat een veilig fietsklimaat voor heel Horst aan de Maas inhoudt. Meer verlichting? Meer vrij liggende fietspaden? Of juist meer fietssuggestiestroken of aanliggende fietspaden? Dit remt immers weer de snelheid van de automobilisten. Waar hechten we de meeste waarde aan: sociale veiligheid of verkeersveiligheid? Hoe meet je de sociale veiligheid? Moeten we nog meer inzetten om het (mis)gedrag van de weggebruikers aan te pakken? Hoe gaan we om met veranderingen zoals steeds meer en snellere fietsers? Veel afwegingen en vragen in een tijd waarin de mobiliteit snel verandert.

Verkeers en vervoersplan

En dan natuurlijk ook de vraag wat dit allemaal kost en of en hoe we dit gaan betalen. Hoog tijd dus om het huidige beleid goed te bekijken en daar waar nodig aan te passen. De komende tijd gaan we dan ook samen met de raad en het college aan de slag om tot kaders en criteria te komen om zo in 2019 het nieuwe Gemeentelijk Verkeers en Vervoers Plan vast te stellen. Zo zorgen we voor een actueel en veilig fietsnetwerk in Horst aan de Maas. Heeft u ideeën of suggesties voor ons die we niet mogen vergeten, dan horen wij die uiteraard graag!

Bianca van den Berg

Raadslid Essentie

 

Terug