Essentie op pad in Meerlo

Verkeersveiligheid is verkeer weren en eigen verantwoordelijkheid

Essentie ging in Meerlo op pad, om te vragen wat men daar van het vrachtverkeer en het verkeer vindt. Want ook jouw stem is Essentieel!

Frans Kerstjens spreekt in Meerlo over het verkeer door de dorpskern. Vanuit bijvoorbeeld de haven in Wanssum wil vrachtverkeer zo snel mogelijk naar de A73. Daarbij heeft het verkeer 2 keuze's. Door Meerlo en Tienray of via Wanssum over de N270 richting Venray. Het vrachtverkeer door de kern van Meerlo bevorderd niet de verkeersveiligheid.

Zoeken naar methoden om vrachtverkeer uit kernen te weren

Essentie wil aandacht voor de ontsluiting van bijvoorbeeld vrachtverkeer. In samenwerking met de regio zoeken we een snelle en veilige ontsluiting naar hoofdwegen. Daarbij blijven we zoeken naar manieren, om doorgaand vrachtverkeer uit de kernen zoveel mogelijk te weren. We betrekken daarbij de ondernemers waarvan de bedrijven een verkeers aantrekkende werking hebben. We geloven bij verkeersgedrag niet alleen in handhaving.

Eigen verantwoordelijke en bewustwording

We initiëren daarom een gedragscampagne om asociaal gedrag in het verkeer te ontmoedigen. Daarbij wijzen we op eigen verantwoordelijkheid en bevorderen bewustwording bij inwoners en bezoekers. We willen ze wijzen op de risico’s die er in de eigen omgeving ontstaan. Tevens maken we met bedrijven met verkeer aantrekkende werking, afspraken over de afwikkeling van toeleverend en afvoerend verkeer.

Lees ook: Goede mobiliteit is Essentieel (januari 2018)

Frans ging ook in Swolgen op bezoek bij MFA Kerkebos​​​​​​​

#kiesessentie #Stemwijzer #jouwmening #GR18