Essentie op pad in Grubbenvorst

Bianca ging op pad in Grubbenvorst bij de bewoners van De Bearsdonck

 

Sinds oktober 2017 staan in Grubbenvorst bij de voormalige basisschool achttien mooie studiowoningen. Deze woningen zijn bedoeld voor volwassenen in de leeftijd van 18 tot en met 70 met een lichte verstandelijke beperking. Doel van dichterbij is de bewoners zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren in de samenleving, Dit wil Dichterbij bereiken door naar kansen te zoeken met de ondernemers, verenigingen en inwoners van Grubbenvorst. Bewoners kunnen zelf koken maar er is ook gelegenheid om gezamenlijk met de begeleiders te eten in de huiskamer van het hoofdgebouw. 

Investeren in mensen

Dit project is een mooi voorbeeld van leven met en voor elkaar. Kernwaarde welke voor Essentie leidend zijn. De bewoners van De Bearsdonck hebben een eigen woning en leven met elkaar, waar mogelijk zelfstandig, maar dichter bij de samenleving. Voorheen gebeurde dit in een besloten woongemeenschap. In Grubbenvorst is het doel de bewoners meer te laten aansluiten bij de maatschappij door onder andere werk en klusjes in de omgeving op te knappen. Het dialoog met de omgeving is van belang om wederzijds informatie uit te wisselen en begrip en waardering voor elkaar te krijgen.

 

Kijk hier naar de bijdrage van Koen Muysers over Open Jongeren Centra