Essentie op pad in Swolgen

Frans ging op pad in Swolgen om te praten over de voetbalclub, tennisclub en de basisschool

Swolgen en Tienray hebben in het verleden besloten om een gezamenlijke accommodatie te realiseren voor de voetbal en de tennisclub. Daar komt in de toekomst nog een belangrijke aanvulling bij. Ook de basischolen van Tienray en Swolgen hebben besloten om te fuseren en omdat beide schoolgebouwen niet toerijkend zijn zal er bij de multifunktionele accommodatie Kerkenbos een nieuw energieneutrale basischool gebouwd gaan worden. 

Samenwerking tussen verenigingen

Essentie ziet samenwerking en samenvoeging tussen verenigingen als noodzakelijk om toekomstbestendig te blijven. Daarnaast zien we een kans om de levensvatbaarheid van onze verenigingen te versterken door integratie van arbeidsmigranten en nieuwkomers in onze verenigingen.

Multifunctionele gemeenschapsvoorzieningen

Om een betere aansluiting te vinden op de veranderende bevolkingssamenstelling stuurt Essentie aan op multifunctioneel en flexibel gebruik van onze gemeenschapsvoorzieningen. Een plek waar mensen elkaar ontmoeten, verenigingen kunnen vergaderen en waar een palet aan activiteiten kan plaatsvinden. Ontmoetingsplekken houden een dorp of leefomgeving aantrekkelijk. Kwaliteit is daarbij leidend, niet de kwantiteit. De exacte invulling verschilt per kern. Essentie wil minder in stenen investeren, maar meer in mensen. We zetten actiever in op het verduurzamen van de (gemeentelijke) accommodaties. Denk aan het installeren van zonnepanelen of een duurzame warmtebron. Dit leidt tot lagere energielasten bij de gebruikers. Indien de gemeente hierin investeert bekijken we dit in relatie tot de subsidiebijdrage.

 

Kijk ook naar Kay Thijssen die in Sevenum praat in Sporthal De Kruisweide