Essentie op pad in Sevenum

Kay Thijssen in gesprek met bezoekers van de Kruisweide in Sevenum

Essentie ging  op pad in Sevenum en spreekt met bezoekers van de Kruisweide over het verenigingsleven maar ook over openbare WiFi 

Verenigingsleven, sport en bewegen

Essentie ziet het verenigingsleven als het bindmiddel van onze lokale samenleving. Het actieve verenigingsleven in Horst aan de Maas willen we stimuleren. We zetten in op het verenigingsleven en de breedtesport. Wij zien samenwerking en samenvoeging tussen verenigingen als noodzakelijk om toekomstbestendig te blijven. 

Multifunctioneel en flexibel gebruik van voorzieningen

Om een betere aansluiting te vinden op de veranderende bevolkingssamenstelling stuurt Essentie aan op multifunctioneel en flexibel gebruik van onze gemeenschapsvoorzieningen. Een plek waar mensen elkaar ontmoeten, verenigingen kunnen vergaderen en waar een palet aan activiteiten kan plaatsvinden. Ontmoetingsplekken houden een dorp of leefomgeving aantrekkelijk. Kwaliteit is daarbij leidend, niet de kwantiteit. De exacte invulling verschilt per kern. De “Perspectievennota Maatschappelijke accommodaties” Horst aan de Maas geeft de richting aan per dorp. De gemeente en welzijnsorganisaties denken mee in deze ontwikkelingen en bieden ondersteuning waar mogelijk. Essentie wil minder in stenen investeren, maar meer in mensen. We zetten actiever in op het verduurzamen van de (gemeentelijke) accommodaties. Denk aan het installeren van zonnepanelen of een duurzame warmtebron. Dit leidt tot lagere energielasten bij de gebruikers. Indien de gemeente hierin investeert bekijken we dit in relatie tot de subsidiebijdrage.

Klik hier Openbare Wifi Gastvrij

Kijk ook naar Frans die in Swolgen bij multifunctionele voorziening Kerkebos in gesprek ging

 

#kieswijzer #stemwijzer #kiesessentie