Kay's #Vlog 300 woningenplan

 

In de tweede vlog na het zomerreces van 2020, spreek ik Jeroen Brouns in minder dan 1 minuut over zijn #300woningenplan voor Gemeente Horst aan de Maas. Gisteren heeft hij namens Essentie en vier andere partijen een motie ingediend om voor 31 december 2023 daadwerkelijk voor 300 bouwvergunningen voor woningen te gaan!

 

 

Motie

Het college heeft eerder al aangegeven werk te maken van het toevoegen van 100 sociale huurwoningen. Essentie heeft opgeroepen tot de uitvoer van een 300 woningenplan en CDA heeft met haar werkgroep Wonen met diverse stakeholders gesproken.

Achter de schermen wordt hard gewerkt, maar de effecten zijn nog niet direct zichtbaar.

Graag willen we dit versnellen. Dit vanuit de wens van de raad van Horst aan de Maas om meer energie te zetten op de woonagenda. Het toevoegen van woningen, tijdelijke concepten en de transitie van oude gebouwen draagt bij aan het invullen van deze woningvraag. Bovendien helpt de verbouw van woningen om de doorstroom en/of kwalitatieve mismatch op te lossen. Vandaag staat de regionale woonvisie op de raadsagenda. De vraag is wat we lokaal aan de woonvraag gaan doen.

Daarom is deze motie opgesteld.

Overwegende dat:

  • Er een grote vraag naar woningen is;
  • Deze vraag prijsopdrijvend werkt en bijdraagt aan een mismatch in prijs en kwaliteit;
  • De gemeente een toetsende en faciliterende rol heeft bij de verlening van (ver)bouw- en/of omgevingsvergunning;
  • Dat de daadwerkelijke realisatie van woningen, transitie van gebouwen, tijdelijke concepten of verbouw van woningen flink bijdraagt aan de woonoplossing;
  • De daadwerkelijke realisatie van plannen pas begint als de vergunning is verleend;
  • Gemeente, inwoners en bedrijven (o.a. ontwikkelaars en woningcorporaties) samen aan zet zijn.

Roept het college op:

  • Er voor zorg te dragen dat er vanaf vandaag en vóór uiterlijk 31december 2023 minimaal 300 vergunningen voor woningen zijn verleend;
  • De raad periodiek (half jaarlijks) te informeren over de voortgang.

Aldus ingediend door Essentie, CDA, D66+GroenLinks, PvdA en de VVD

De motie is aangenomen

Laatste nieuws

Wij vinden als Essentie dat we wel héél goed moeten kijken naar de manier waarop we zowel met onze eigen burgers (jij en ik) als ook met internationale werknemers of arbeidsmigranten omgaan..

Lees meer
Afval in Horst aan de Maas. Kay Thijssen verteld

Wat vind jij belangrijk & tijd voor een kopje (online) koffie?

Lees meer

Na 6 maanden staat de teller op 97 bouwvergunningen. Een mooie score! Komende weken gaat bij veel projecten de schop in de grond of is er gestart. Het toevoegen van woningen, tijdelijke concepten en de transitie van oude gebouwen draagt bij aan het...

Lees meer