Essentie vraagt inwoners naar 't Gasthoes

Essentie ging in Horst op pad, om te vragen wat men van het Cultureel centrum 't Gastho√™s vindt. Want jouw stem is Essentieel!

't Gasthoes verbouwen met behoud van identiteit

Jeroen Brouns ging op pad in Horst om diverse passanten te vragen wat zij vinden van de ontwikkelingen rondom 't Gasthoes. Onlangs is na een lang en intensief proces besloten dat 't Gasthoes inclusief de omgeving wordt gerivitaliseerd. Een enerom project voor Horst aan de Maas.  Zo wordt niet alleen het Gasthoes verbouwd naar de huidige eisen van deze tijd maar blijft de identiteit van het gebouw behouden. Ook de omgeving rondom het Gasthoes krijgt in dit plan een impuls. Voor 't Gashoes gaat een plein ontstaan waardoor een prettige omgeving ontstaat waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.

De geschiedenis en culturele activiteiten

't Gasthoes is in 1901 gebouwd als ziekenhuis. In 1937 is de kapel bij het ziekenhuis ontstaan. Nadat het ziekenhuis gesloten werd is het gebouw in 1983 als cultureel centrum in gebruik genomen. Echter een ziekenhuis is geen cultureel centrum en daardoor voldeet het gebouw niet meer aan de eisen.

Veel inwoners doen mee aan toneel of muziek

Een groot aantal inwoners van Horst en Horst aan de Maas is aktief in theater en muziek gezelschappen en kent een cultuur als het gaat om bandjes en popmuziek. Het is belangrijk dat dit een plek krijgt maar gelijktijdig moet je ook constateren dat een dergelijk gebouw hier niet voor ontwikkeld kan worden. Daarom is nadrukkelijk de verbinding gezocht met commerciele mogelijkheden en bestaande organisaties zoals de bibliotheek en Omroep Horst aan de Maas. Voor Essentie was een belangrijk punt dat het exploitatietekort zoveel mogelijk te beperken zodat 't Gasthoes een stabiele plek blijft als cultureel centrum en ontmoetingsplek en daarmee behouden blijft voor de toekomst voor onze inwoners.  

Gebruikers van 't Gasthoes

De verbouwing van 't Gasthoes is een enorme investering. Deze wordt gedaan om voor de komende 40 jaar cultuur een plek te geven in Horst aan de Maas. De grote theaterzaal in 't Gasthoes wordt zo gemaakt dat deze voor diverse culturele aktiviteiten te gebruiken is. Als theaterzaal, bioscoop maar ook voor bijeenkomsten. Naast de theaterzaal zijn er diverse grote en kleine ruimtes te gebruiken door verenigingen of inwoners van Horst aan de Maas. Zo zal omroep Horst aan de Maas er een plek krijgen maar ook de bibliotheek en diverse theatergroepen of muziekgezelschappen. Uiteraard biedt 't Gasthoes ook in de toekomst ruimte voor nieuwe verenigingen of commerciele gebruikers. 

't Gasthoesplein is onderdeel van de centrumvisie

In de centrumvisie van Horst staat 't Gasthoes en de omgeving als cultuurplein beschreven. De ontwikkeling is dus onderdeel van het grotere geheel rondom 't Gasthoes en draagt bij tot een levendig centrum met Horeca, Winkels en verblijfsmogelijkheden. Hiermee draagt het bij om Horst aan de Maas de beste woongemeente te laten zijn waar natuurlijk iedereen welkom is. 

Lang en intensief traject

't Gasthoes heeft Essentie net zoals de andere partijen goed beziggehouden. Na een lang en intensief traject waarbij veel keuze's gemaakt zijn, is er een gedragen plan van alle partijen in de gemeenteraad. Dat mag ook want het gaat om een grote investering. Naast de gemeente Horst aan de Maas heeft ook de provincie Limburg bijgedragen. Het plein voor 't Gasthoes heeft daarnaast ook een landelijke subsidie gekregen. Dit vanwege het weersbestendige karakter van het plein om wateroverlast te beperken en hittestress te voorkomen. Wethouder Eric Beurskens mocht samen met de minister van Verkeer en Waterstaat het plein in 2020 openen en toelichten waarom het Gasthoesplein deze subsidie gekregen heeft.

 

Opening Gasthoes

Op 1 mei 2021 is tijdens de covid-19 pandamie 't Gasthoes geopend. 

 

Kijk naar Eric Beurskens en het Station Horst - Sevenum

 

Kijk ook naar het bezoek van Stef van Loo die in Broekhuizen over kleine Kernen praat 

 

 

Laatste nieuws

Extra woningbouw in Horst aan de Maas

Goede speeltoestellen in speeltuinen voor onze kinderen erg belangrijk. Het voorstel om speeltoestellen in een speeltuin op termijn te laten verdwijnen is dan ook mede gedragen door meerdere partijen in de gemeenteraad veranderd naar het behoud van...

Lees meer

We zien steeds meer initiatieven en ook vanuit het college wordt er aan gewerkt. Eerder hebben we een motie ingediend om het initiatief Stationskwartier beter te maken. De uitvoering van de beter gekund, met name als het aankomt op de huurprijs van...

Lees meer

Stemmen op leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal mochten we weer doen deze week. Er deden maar liefst 37 partijen mee met deze verkiezingen, met in totaal meer dan 350 kandidaten.

Lees meer