Bestuur

Het bestuur van Essentie bestaat uit 5 leden.

 

Bart Bertrams, voorzitter

Woonplaats: Horst
e-mail: bart.bertrams@gmail.com


Bart is sinds 2009 lid van Essentie en sinds 2014 voorzitter. Daarvoor was hij 10 jaar aktief in de lokale politiek en heeft mee aan de wieg gestaan van de Essentie. Hij is raadslid en voorzitter van de commissie samenleving geweest. Ook commissielid van een aantal commissie's. Hiermee kijkt hij terug naar een ruime periode waarin hij aktief is in de lokale politiek. De voorzitter zorgt voor de juiste procedures en legt deze uit tijdens ledenvergaderingen. Daarnaast overlegt hij regelmatig met de fractie-voorzitter en de wethouder over de resultaten welke geboekt zijn. 

Joep Rooijakkers, penningmeester

Woonplaats: Sevenum
e-mail: bestuur@kiesessentie.nl


Joep is sinds 2009 lid van Essentie. Ook Essentie man van het eerste uur dus. Hij is sinds 2014 penningmeester en zorgt er met name voor dat de contributies geind worden en facturen betaald. Daarnaast zorgt hij jaarlijks voor een correcte administratie zodat de financiele jaarstukken aan de leden kunnen worden voorgelegd en er een begroting komt. Ook is hij commissielid ruimte geweest. 

Kay Thijssen

Woonplaats: Sevenum
e-mail: kay-thijssen@home.nl

 

Kay is sinds 2014 secretaris. In de periode 2009-2014 is hij lid geworden van Essentie en heeft besloten om de rol van Secretaris te vervullen. Naast de verslaglegging van vergadering heeft hij in 2018 ervoor gezorgt dat er een kieslijst kon worden aangeleverd bij de gemeente. In dat jaar is hij ook raadslid geworden en zal daardoor eind 2018 het bestuur verlaten

Jeroen Brouns

Woonplaats: Horst
e-mail: bestuur@kiesessentie.nl


Jeroen is mede oprichter van Essentie, Van 2009-2014 voorzitter en zal in 2018 worden benoemd als raadslid. Daarmee sluit hij een periode van 8 jaar bestuur af en gaat hij aktief politiek bedrijven. Heeft in 2009, 2014 en 2018 namens Essentie de coalitieonderhandelingen gevoerd. Jeroen is scherp door iets heel groots, klein te maken.

Nieuwe bestuursleden

Woonplaats: Ergens in Horst aan de Maas
e-mail: bestuur@kiesessentie.nl
 

In 2018 zullen 2 bestuursleden aftreden en niet herkiesbaar zijn. Daarnaast zullen 3 bestuursleden toetreden. In de vorige bestuursperiode heeft Twan Bovee afscheid genomen. Zijn plek is niet ingevuld. Daarnaast gaat Essentie extra aktiviteiten organiseren waardoor meer bestuurskracht nodig is. Alleen leden van Essentie kunnen zich kandidaat stellen en bepalen wie ze in het bestuur willen zien.