Verkiezingsprogramma

Samen krijgen we het voor elkaar!

Essentie presenteert met trots het verkiezingsprogramma 2022 - 2026. Een programma dat gaat over wonen, werken, leren, gezondheid, zorg, een veilig leefomgeving en tal van andere onderwerpen die voor Horst aan de Maas belangrijk zijn. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen!

We hebben ambitie

Zo willen we de beste woon- en kindvriendelijkste gemeente zijn. We zetten in op een 9 en zijn daarbij pragmatisch, constructief en oplossingsgericht. Dit doen wij vanuit inhoudelijke argumenten, niet vanuit sentimenten. Voor ons zit de kracht in de lokale gemeenschap. Bij al onze inwoners en ondernemers.
Bij jou!

Essentie gaat onder andere voor:

  • Meer woningbouw met ruimere en groenere wijken
  • Tegengaan sluipverkeer en vrachtverkeer door de kernen
  • Verkeersveilige wandel- en fietspaden. Ook in het donker
  • Zonnepanelen op daken zoveel als mogelijk
  • Minder bureaucratie, meer zorg
  • Buurtzorg en nieuwe woon-zorgconcepten omarmen
  • Innovatie met en voor de agrarische sector
  • In 2030 is de uitstoot van ammoniak, geur en fijnstof flink verlaagd
  • Nieuwe schoolgebouwen in Horst (Weisterbeek) en Sevenum (De Ezelsbrug)
  • Lagere belastingdruk