π‘Άπ’‘π’π’π’”π’”π’Šπ’π’ˆ 𝒗𝒐𝒐𝒓 (𝒗𝒓𝒂𝒄𝒉𝒕)π’—π’†π’“π’Œπ’†π’†π’“π’”π’π’—π’†π’“π’π’‚π’”π’•?
06-02-2024
Kopie van Emoties

π‘Άπ’‘π’π’π’”π’”π’Šπ’π’ˆ 𝒗𝒐𝒐𝒓 (𝒗𝒓𝒂𝒄𝒉𝒕)π’—π’†π’“π’Œπ’†π’†π’“π’”π’π’—π’†π’“π’π’‚π’”π’•?

Fractie

In de raadsvergadering van 6 februari heeft Essentie – samen met andere partijen en gesteund door de volledige gemeenteraad - een motie ingediend om tot een oplossing te komen voor de verkeersoverlast in de kleine kernen. 

Stef van Loo: “Al jaren is de verkeersoverlast in alle dorpskernen in Horst aan de Maas een groot probleem. Het probleem wordt alleen maar groter door het toenemende vrachtverkeer in met name de kleine kernen en Maasdorpen.” Binnen de gemeenteraad leven al geruime tijd een aantal vragen. Hoe kunnen we onze kernen ontzien, de verkeersveiligheid verbeteren en de leefbaarheid weer terugbrengen?

Met name in de Maasdorpen is het probleem alleen nog maar groter geworden door de uitbreiding van activiteiten van bedrijven. Als voorbeeld de tijdelijke afsluiting van de doorgang door Blitterswijck. “De vrachtwagens rijden nu dag en nacht af en aan. Met name in Lottum creëert dit onveilige situaties doordat vrachtwagens direct langs een basisschool rijden waar jeugd oversteekt”. Deze afsluiting geeft een beeld voor de toekomst, want indien de route weer open zal gaan, dan zal deze autoluw zijn. Het vrachtverkeer zal dus door de kleine kernen blijven rijden.

De andere partijen hebben te kennen gegeven het idee van een rondweg rond de Maasdorpen interessant te vinden. Daarom is op voordracht van ons raadslid Stef van Loo een motie ingediend die het College B&W oproept om een onderzoek te starten naar hoe de verkeersdruk in ieder geval binnen de 7 Maaskernen opgelost kan worden. Over de resultaten worden we geïnformeerd.