Afslag 10: navigatiesysteem uit!

29-05-2019

Laat de verenigingen blijven doen waar ze goed in zijn: namelijk verenigen van mensen! Er liggen ook vraagstukken die Afslag 10 niet alleen aankan en waar ze de gemeente echt nodig heeft. Daarbij gaat het vooral over mogelijke toekomstige...

Lees meer

Jeugdzorg in Horst aan de Maas onder controle

25-04-2019

Dinsdag 16 april 2019 heeft de rekenkamercommissie een onderzoek naar jeugdzorg aan de gemeenteraad voorgelegd Het onderzoek ging over de jeugdzorg in Horst aan de Maas. Een onafhankelijk onderzoek waaruit blijkt dat we in Horst aan de Maas zowel de...

Lees meer

Gasthoes: duurder, beter en ook goedkoper

18-04-2019

Naast tegenvallers in bouwkostenstijging en extra btw-kosten is er immers ook sprake van extra ambitie en inrichtingskosten. Ambities kunnen veranderen, maar als Essentie bekijken we dat heel nuchter. Leiden die extra uitgaven ook ergens toe? We...

Lees meer

Positieve Gezondheid: een plus voor Horst aan de Maas

22-03-2019

De vier programmalijnen zijn: Gezond en veilig oud worden, Jong en lekker in je vel, het verkleinen van sociaal economische gezondheidsverschillen en samen met andere partners deelnemen aan de gezondste regio en dit verder uitdragen.De onderliggende...

Lees meer

Korte termijn oplossing niet altijd de beste investering

28-02-2019

Een overzicht van gewenste investeringen in gemeentelijke accommodaties is nodig om een beeld te krijgen van de noodzakelijke en gewenste investeringen de komende 10 jaar. Voorbeeld is de Nieuwbouw van Basisschool De Weisterbeek, bijvoorbeeld nabij...

Lees meer