18 meter in de openbare ruimte
28-04-2022

18 meter in de openbare ruimte

Frank Ramaekers

18 meter: zo breed moet de openbare ruimte zijn als we alle wensen vanuit de gemeente (beleidsterreinen) toestaan bij het bedenken van de openbare ruimte en straat. Situaties die we alleen kennen bij de brede straten in de grote steden van Amerika. 

Voldoende ruimte in de ondergrond (o.a. kabels, leidingen, rioleringen) en de bovengrond (o.a. stoep, fietspad, weg, bomen, lantaarnpalen, bewegwijzering, parkeerplaatsen). In de praktijk wordt er in Nederland gekozen: wel of geen parkeren op of langs de weg? Wel of geen stoep of fietspad? 30 of 50 km zone? Iedere situatie is uniek, maar kan ook gaan knellen. 

Er zijn situaties bekend waar geen bomen in een woonstraat zijn opgenomen. Wateroverlast in de straat komt steeds vaker voor. Nu bodem-energiesystemen steeds meer oprukken en er meer elektriciteitsvreters in huis komen, zullen deze leidingen ook een claim op de ondergrond gaan leggen. De weg en alles wat erin ligt is dienstbaar aan ons gemak. We willen de auto dicht bij huis of op een verharde oprit, internet in huis, in de zomer een koele omgeving en een elektriciteitsnet- en riool wat nooit faalt. De straat is dus ook essentieel voor ons leven. Een klimaatbestendige straat bevat bomen en kan regenwater tijdelijk opvangen. Voor huisbezitters vragen we mee te doen met groen in de voor- en achtertuin. Hiertoe is er een prachtige afkoppelsubsidie door de raad ingesteld. Neem contact op met de gemeente: een specialist denkt met u mee. Zo worden onze wijken groener en zijn we voorbereid op klimaatverandering. 

 Ook in deze zaken is Essentie bijzonder geïnteresseerd. We kiezen voor de toekomst en nemen u graag mee in onze ideeën. Pak door met een van onze (burger)raadsleden en wordt enthousiast. Realistisch voor vandaag met een samenwerkende blik naar de toekomst!