300 woningenplan!
17-01-2022

300 woningenplan!

Jeroen Brouns

Een kleine 2 jaar geleden heeft Essentie aangedrongen op meer woningbouw. 

Om op korte termijn tot een versnelling van plannen te komen hebben we hierna een voorstel ingediend voor een 300 woningenplan. Dit voorstel kreeg de steun van de voltallige gemeenteraad. We zijn elk kwartaal de voortgang op dit plan gaan meten door bij te houden hoeveel bouwvergunningen zijn afgeven. Inmiddels staat de teller op 299 stuks.

We zijn blij dat het college werk maakt van wonen en dat de ambitie is vertaald naar een 1.000 woningenplan. Uiteraard blijven we ook hier de voortgang bewaken. Onze ambitie is namelijk om de beste woongemeente te worden met een breed woningaanbod!