Aandacht voor de wijkagent!
26-11-2021

Aandacht voor de wijkagent!

Kay Thijssen

Afgelopen dinsdag werd door BVNL een motie ingediend om meer bekendheid te vragen voor de wijkagenten in Horst aan de Maas. Als Essentie hebben we deze motie gesteund en heb ik specifiek aandacht gevraagd voor de inzetbaarheid van de wijkagenten in Horst aan de Maas. 

In de media hoor je vaak dat de wijkagent de gaten op moet vullen in de noodhulp en openbare orde. Waar de norm is vastgelegd dat de wijkagent 80% van zijn tijd bezig moet kunnen zijn in de wijk, zitten de wijkagenten in Horst aan de Maas voor ons gevoelsmatig ongeveer aan 20 tot 40%. Uit de ervaring van onze achterban blijkt dat een wijkagent ook tijdens bijvoorbeeld de noodhulp bezoeken kan verrichten in de wijk, maar is dit vaak onvoldoende. Wat als de wijkagent morgenavond noodhulp heeft en meteen in het begin van haar dienst gestuurd wordt naar een ernstig verkeersongeval op de A67? Dan komt de agent dus niet in de wijk? En die dag erna als er wel de wijk ingegaan moet worden, moet nog alles op papier gezet worden.

Een wijkagent hoort bijvoorbeeld zichtbaar te zijn op braderieën, kermissen, rozenfeesten, aspergefeesten en bokkenollen als de situatie daarom vraagt. Hij/zij hoort bij deze activiteiten contacten te leggen met de bewoners uit onze dorpen. De wijkagenten in Horst aan de Maas hebben hier naar ons gevoel de mogelijkheden niet toe, mede vanwege de beperkte capaciteit. Daar moet echt verandering in komen! De portefeuillehouder heeft ons laten weten dat we hier in december over bijgepraat worden!