Basisscholen gemeente Horst aan de Maas gereed voor de toekomst
23-03-2023

Basisscholen gemeente Horst aan de Maas gereed voor de toekomst

De leer en ontwikkelbehoefte van kinderen verandert en vraagt om doorontwikkeling. Door het basisonderwijs vanuit visie vorm te geven, stellen we kinderen uit onze gemeente in staat om zich maximaal te kunnen ontplooien.

Voor de basisschool OBS Weisterbeek moet daarom niet alleen gekeken worden naar de nieuwbouw voor de school, maar ook naar de huidige invulling van het onderwijs. Het is goed om te zien dat kinderen op de basisschool nu al leren omgaan met digitale leermiddelen. Helaas zitten daar ook nadelen aan. Te veel turen op een scherm is niet goed. Afwisseling in het gebruik van digitale middelen en activiteiten in de buitenlucht helpen en dragen bij aan een goede balans. Hoe mooi zou het zijn als kinderen ook in de frisse buitenlucht werken aan hun vaardigheden? Een ideale mix tussen mentale en fysieke ontwikkeling! Essentie pleit daarom voor de realisatie van de nieuwbouw waarbij er oog is voor deze mix!

Ook de keuze voor de realisatie van een gymzaal of een sporthal nabij de school past in dit rijtje. Het is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen om actief te bewegen. Het gaat in de afweging dan ook niet alleen om de kosten, maar ook de wil om te investeren in het welzijn van onze kinderen. Een positieve bijvangst is dat een dergelijke gymzaal/sporthal een ontmoetingsruimte kan zijn voor de gemeenschap. 

Essentie zet in op basisonderwijs dat gereed is voor de toekomst en de ontplooiing van kinderen. Zowel mentaal als fysiek. We zien onder andere de basisschool in Swolgen-Tienray en de bouw van de nieuwe Weisterbeek als een voorbeeld. En ook andere scholen in de toekomst zullen vernieuwen. Denk bijvoorbeeld aan de nieuw te bouwen basisschool en kindcentrum in Sevenum.

Centraal staat de ontwikkeling van de kinderen en het middel daarbij is het onderwijsgebouw. Maar wel in een jas die passend is bij de ambities en het welzijn.

Xander Hollard
Burgerraadslid Essentie