De N554: de provincie heeft een cruciale rol!
28-01-2021

De N554: de provincie heeft een cruciale rol!

Kay Thijssen

Het College van Burgemeesters en Wethouders heeft besloten om de N554 niet over te nemen van de provincie. Voor de goede orde: de N554 is de provinciale weg die Meerlo en Tienray kruist. 

Wat is nu het belang van de overname? Al jaren speelt er bij de inwoners van Meerlo en Tienray ergernis over het vele (vracht)verkeer dat door beide dorpen rijdt. Daarnaast wordt er op deze weg veelvuldig te hard gereden. Om hier maatregelen te treffen, is eigenaarschap nodig. En laat nu net de provincie eigenaar zijn. Waarom neemt het college de weg niet over? De onderhandelingen over de overname zijn, helaas, stukgelopen. De reden: financiën. De provincie vraagt eenvoudigweg een te hoog bedrag. Daarnaast zitten er financiële risico’s aan de overname: de weg heeft achterstallig onderhoud en bij overname komt een upgrade voor kosten van de gemeente. Wat kunnen we als Essentie doen? Als Essentie maken we ons sterk op het dossier mobiliteit. We komen op voor onze inwoners in Meerlo en Tienray. Daartoe hebben we contact gezocht met leden van de Provinciale Staten. Op deze manier komt het ook op de agenda van de provinciale politiek. Resultaat: het staat ondertussen op de agenda. Er zijn door statenleden vragen gesteld aan de gedeputeerde. Wij houden dit scherp in de gaten. De oplossing is niet simpel, maar we blijven ons inzetten voor dit dossier. De provincie speelt daarin een cruciale rol.