Dossier windturbines stilgezet
07-11-2023
Winddossier stilgezet

Dossier windturbines stilgezet

Raads & Burgerraadsleden

De verkenning naar windturbines heeft de politiek in Horst aan de Maas dit jaar gedomineerd. Het dossier komt nu voor onbepaalde tijd tot stilstand. We leggen graag uit waarom we tot deze keuze zijn gekomen.

Na de vaststelling van het ‘Kader Opwekking Duurzame Energie’ (KODE) en de twee verkenningsgebieden voor windenergie (Witveld en Hoogheide), is op 11 juli jl. besloten om extra onderzoeken te starten naar milieu-, gezondheids- en landbouweffecten. De uitkomsten van deze onderzoeken zijn nodig om objectief te kunnen bepalen of de plaatsing van windturbines op een gezonde, veilige en ruimtelijk goede manier kan plaatsvinden. Onze inzet was om op basis van inhoudelijke argumenten de afweging te maken om wel of geen windturbines te plaatsen in dit gebied.

‘Nee zeggen’ doe je wat Essentie betreft op de inhoud en daarom betreuren we de discussie van de afgelopen weken. Vanwege het feit dat we als Essentie op basis van de uitkomsten van de onderzoeken een besluit hadden willen nemen over eventuele plaatsing van windturbines. Wij hadden vertrouwen in het proces dat we op basis van de inhoud nog nee hadden kunnen zeggen.

Als Essentie staan we volledig achter de energietransitie. We zien dat de opgave enorm is en we willen een goede toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen. Dat onderschrijven we nog steeds en die ambitie is niet verdwenen.

Helaas is de afgelopen weken de discussie veranderd. De oppositiepartijen – gesteund door het CDA – hebben op basis van het proces vroegtijdig wethouder Kuijpers ter verantwoording geroepen. De aangenomen motie van afkeuring zorgt ervoor dat er geen politiek draagvlak meer is voor het dossier windturbines. Wij zien als Essentie dan ook geen voortgang meer in dit dossier, vanwege het ontbreken van voldoende politiek draagvlak. Dat maakt dat we het proces stil hebben gezet voor onbepaalde tijd.

Het is volgens Essentie niet wenselijk om onderzoeken voor veel geld op te starten of voort te zetten, in de wetenschap dat een meerderheid in de gemeenteraad tegen windturbines lijkt te zijn. Wij betreuren de manier waarop dit dossier nu eindigt.