Geen tunnel(visie), wel verbetering verkeersveiligheid
08-02-2023

Geen tunnel(visie), wel verbetering verkeersveiligheid

Om de verkeersveiligheid te verbeteren, zullen er bij station Horst-Sevenum flinke maatregelen worden genomen. Er is lange tijd discussie geweest over wat er moet gebeuren. Nu ligt er een nieuw besluit van de gemeenteraad en kunnen we aan de slag. Zonder tunnel, maar wél met maatregelen voor een sterk verbeterde verkeersveiligheid.

De discussie ging vooral over het al dan niet aanleggen van een tunnel voor voetgangers en fietsers, onder de Stationsstraat (N556) door. In januari 2020 is nog besloten om deze tunnel aan te leggen, maar nu blijkt dat dit erg veel duurder is dan eerder verwacht. Dat is niet alleen jammer, maar ook slecht: het heeft te lang geduurd voordat we dit wisten. Kosten zijn vooral hoger door een hoger grondwaterpeil dan eerst bekend was, daarnaast liggen er heel veel (meer) kabels en leidingen onder de grond. Daarnaast zijn de bouwkosten afgelopen jaren sterk gestegen. De variant met tunnel zou €7 miljoen duurder zijn, dat is wat ons betreft veel te veel. Daarom hebben we nu ingestemd met de aanpassingen, zonder tunnel.

Er waren partijen in de gemeenteraad die zelfs pleitten voor een tunnel onder het spoor door. Wat ons betreft volstrekt onrealistisch, onbetaalbaar en onuitvoerbaar. Het zou een enorme ingreep betekenen, en vele tientallen miljoenen euro’s kosten. Dit staat totaal niet in verhouding tot het probleem. Vanwege de eerder genoemde spaghetti aan kabels en grote leidingen, zou het zelf niet eens kunnen.

Hoewel het dus slecht is dat nu pas helder is dat de fiets- en voetgangerstunnel liefst 7 miljoen euro extra zou kosten, is het goed dat er nu wel een helder besluit ligt. We zouden aan tunnelvisie lijden, als we perse een tunnel in het plan willen, ongeacht kosten en opbrengsten. Het doel is dat de omgeving mooier, overzichtelijker en vooral veiliger wordt voor met name voetgangers en fietsers. En nu snel aan de slag met de werkzaamheden!