Het stationskwartier
09-10-2020

Het stationskwartier

Kay Thijssen

insdag is er ingestemd met het Stationskwartier. Jeroen Brouns heeft zich uitermate ingezet om dit plan een beter plan te maken. We zijn als Essentie namelijk positief kritisch geweest op het Stationskwartier. 

Dat had te maken met de volgende punten:

1. De locatie past niet in de structuurvisie. We willen bouwen in de kernen.
2. Tijdelijkheid = geen 20 jaar. "Wie dan regeert, wie dan zorgt!”, was de reactie van de wethouder hierop.
3. De doelgroep is jongeren, dit moet dan ook geborgd worden en de prijs op aangepast worden.

Uiteindelijk heeft Jeroen Brouns de gemeenteraad meegekregen in een motie die bepaalde eisen stelt aan de vergunning. Het mogen duidelijk zijn dat we niet tegen wonen of woonconcepten zijn. We zijn niet voor niets gekomen met het 300 woningenplan. Om dringende behoefte die er nu is op te vangen, zijn we dan ook akkoord gegaan met dit initiatief. We hebben echter wel een aantal eisen meegegeven. De twee belangrijkste waren:

1. Iedere 5 jaar dient de locatie geevalueerd te worden.
2. De huurprijs moet passen bij de doelgroep jongeren, zodat ze aansprak kunnen maken op huursubsidie. 

Het wordt nu zaak om verder te werken aan het 300 woningenplan!