Hoe denkt Essentie over Greenport en biomassa?
10-03-2022

Hoe denkt Essentie over Greenport en biomassa?

Fractie Essentie

Afgelopen maanden laait steeds vaker de discussie op over een aantal thema’s. Twee thema’s lichten we er hierbij uit. 

Allereerst biomassa. Essentie is geen voorstander van nieuwe biomassa centrales. Verbranding van biomassa heeft negatieve gevolgen voor de volksgezondheid, er is onvoldoende biomassa aanwezig in de nabijheid en het kan beter verwerkt worden tot andere producten. Daarmee is het in de energietransitie geen lange-termijn oplossing. Het landelijke coalitieakkoord zit ook op deze lijn. We begrijpen dat dit pijnlijk is voor bijvoorbeeld de glastuinbouwsector, zeker in een markt met stijgende energieprijzen. Echter, de realiteit is dat er initiatieven kunnen komen die passen binnen de huidige wettelijke kaders. Kortom, niet alles is op dit moment door de gemeente tegen te houden. Zo eerlijk moet je ook durven zijn. 

Dan de ontwikkelingen in Greenport. Er is veel discussie over ‘verdozing’. Dat begrijpen we. Laten we echter ook hierin duidelijk zijn. We hebben in het verleden de keuze gemaakt om bepaalde ontwikkelingen te clusteren. Denk aan glastuinbouw, Intensieve veehouderij maar ook logistiek. Zo houden we ons mooie landschap op andere plaatsen open en in stand en voorkomen we verrommeling.

In 2011 is de Structuurvisie voor Greenport vastgesteld en een nieuw werkgelegenheidsgebied binnen harde omgrenzing aangewezen. De gemaakte afspraken willen we nakomen. We dachten destijds dit gebied pas eind 2040 ingevuld te hebben. Maar de invulling van dit gebied is veel sneller gegaan dan gedacht. De grenzen voor dit gebied zijn wat ons betreft hard. De grens is dus ook echt de grens. We hebben op dit moment alleen nog de laatste twee klavers in te vullen. We hebben hiermee geen haast. Daarna is het gebied ‘af' .

Essentie gaat op Klaver 7 voor meer bedrijven uit de maakindustrie en ruimte voor uitbreiding van eigen bedrijven uit Horst aan de Maas. Dit vertalen we naar kleinere kavels. Daarna is verdere uitbreiding voor ons een no-go.

Fractie Essentie