Internationale werknemers in Horst aan de Maas
20-02-2021

Internationale werknemers in Horst aan de Maas

Stef van Loo

In Horst aan de Maas zijn we er van overtuigd dat internationale werknemers een belangrijke schakel zijn van onze samenleving. 

Vooral in de land- en tuinbouw, alsmede ook de logistieke sector kunnen we niet meer zonder de helpende handjes van elders. Deze samenwerking met buitenlandse collega’s (arbeidsmigranten) zorgt er mede voor dat we de economie draaiende kunnen houden.

Wel vinden wij als Essentie dat we wel héél goed moeten kijken naar de manier waarop we zowel met onze eigen burgers (jij en ik) als ook met de ‘nieuwe buren’ omgaan. Zeker ook het gevoel van veiligheid, leefbaarheid en saamhorigheid zijn voor beide partijen van cruciaal belang. We moeten dus kijken dat de ‘nieuwe buren’ goed integreren: de taal spreken, de gewoontes, gebruiken en afspraken goed kennen en invullen. We moeten als gemeente zorgen voor goede registratie, zodat we kunnen kijken waar ze verblijven en zeker ook hoe ze verblijven. Dus geen slechte woonomstandigheden, maar ook geen overlast voor onze inwoners. We kunnen ook kijken of deze internationale werknemers in onze gemeente werken en wij niet de huisvestingsplek zijn van de buurgemeenten. Eén van de mogelijkheden om hierop toe te zien is het paraplu bestemmingsplan. Dit plan wordt eind april in de raad vastgesteld. Als Essentie zullen wij ook hier weer heel constructief in optrekken, zodat we een zo breed mogelijk gedragen samenleving behouden. Als u nog vragen, opmerkingen of suggesties hebt over bovenstaand onderwerp, hoor ik dit graag persoonlijk van u.