Kaders en input voor een betere wereld
10-06-2021

Kaders en input voor een betere wereld

Kay Thijssen

De Regionale Energiestrategie is vorige week dinsdag vastgesteld: een strategie waarmee we onderzoeken hoe we meer energie kunnen besparen én kunnen opwekken om klimaatdoelstellingen te realiseren. 

De vaststelling van de RES ging, zoals u misschien al heeft kunnen lezen, niet zonder slag of stoot. Een betere wereld begint bij jezelf, dat realiseren we ons bij Essentie ook. Daarom hebben we ook ingestemd, maar wel met een aantal kanttekeningen.

Ten eerste vinden we het proces omtrent draagvlak, communicatie en participatie een zeer belangrijke in dit dossier. Zeker omdat zon- en winderenergie de natuur en het landschap raakt. Neem de mensen uit onze prachtige gemeente mee in dit proces, want zonder goed draagvlak kun je nog zoveel energie op willen wekken, als niemand hiervoor open staat is het gedoemd te mislukken.

Als tweede hebben we aandacht gevraagd voor een aantal inhoudelijke vraagstukken. De netcapaciteit is een punt van zorg. Alternatieve energiebronnen en energiedragers zoals kernenergie en waterstof zijn wat Essentie betreft nog opties die open staan. Ten derde de, mogelijke, invulling van zonneparken en windmolens.

Tot onze verbazing stonden er afstanden (400 meter) genoemd in de RES. Met andere woorden: wat is de buffer tussen huis en molen/zonnepark? Wij schrokken hiervan, omdat we het nog niet eerder hadden gehad over afstanden. Gelukkig wist de wethouder ons te verzekeren, dat als projecten landen, kaders nog bepaalt moeten worden.

Als Essentie hebben we bedenkingen bij de 400 meter, deze afstandsgrens is erg klein afgezet tegen buffers die in andere landen worden gehanteerd. Als Essentie zitten we graag mee aan het roer en zien we deze afstanden dan ook ruimer. Ondanks de aandachtspunten, start de betere wereld bij onszelf en dat begrijpen we als Essentie maar al te goed. Ondanks dat we nog steeds onze twijfels hebben bij de realisatie van windmolens in onze gemeente, willen we actief meedenken, kaders bepalen en input leveren.