Kiesdeler, voorkeursstemmen en opkomstpercentage
01-02-2022

Kiesdeler, voorkeursstemmen en opkomstpercentage

Frans Kerstjens

De kiesdeler, voorkeurstemmen en het opkomstpercentage: hoe zit dat eigenlijk?

Verkiezingen

Veel dartliefhebbers dromen van 180, de hoogste score die je in één dartbeurt kunt scoren. Straks met de gemeenteraadsverkiezingen kan 180 ook een heel belangrijke score zijn. Ik zal het simpel proberen uit te leggen uitgaande van de gemeenteraadsverkiezingen 2018. In de gemeente Horst aan de Maas waren in totaal ruim 34.000 kiesgerechtigden. De opkomst was ruim 56%. Dit houdt in dat er 19.211 stemmen zijn uitgebracht. In Horst aan de Maas zijn 27 zetels te verdelen. Elke zetel vraagt 19.211 delen door 27 is 712 stemmen per zetel. Dit noemt men ook wel de kiesdeler.

Kanditaat 

Elke kandidaat kan met voorkeurstemmen in de raad gekozen worden. Om met voorkeurstemmen gekozen te worden moet een kandidaat 25% van de kiesdeler halen: oftewel 25% van 712 = 178 stemmen. Doordat het inwoneraantal in Horst aan de Maas de afgelopen vier jaar is toegenomen, zullen er ook iets meer kiesgerechtigden zijn in Horst aan de Maas. Mocht de opkomst ongeveer hetzelfde zijn, dan zal de kiesdeler (712) ook ongeveer hetzelfde zijn of wellicht iets hoger (718). In dat geval zal het aantal stemmen die een kandidaat nodig heeft om met voorkeurstemmen in de raad gekozen te worden uitkomen op 25% van 718 = 180. Het zou overigens niet de eerste keer zijn dat een kandidaat 1 of 2 stemmen mist om met voorkeurstemmen in de raad gekozen te worden.

Iedere stem belangrijk

Dus elke stem is uitermate belangrijk en kan doorslaggevend zijn. JOUW stem kan bepalend zijn. Daarom doe ik bij deze een oproep aan iedereen: maak gebruik van je allerbelangrijkste recht: het stemrecht. Kom naar de stembus op woensdag 16 maart en laat van je horen. Want jouw stem is Essentieel!