Meer woningen bouwen = durven loslaten
10-12-2021

Meer woningen bouwen = durven loslaten

Jeroen Brouns - Kay Thijssen

Essentie wil dat het in Horst aan de Maas fijn wonen is. Dit hebben we ook ingebracht tijdens de thema-avond wonen vorige week dinsdag.

Zoals bekend streeft het college naar het realiseren van 1000 woningen. Een behoorlijke opgave. Het is tijdens deze avond duidelijk geworden dat we als gemeente Horst aan de Maas bijna 70% van woningbouwontwikkeling zelf doen. Daar tegenover staat dat ‘de markt’ (lees: projectontwikkelaars of CPO-projecten) 30% van de ontwikkelingen tot realisatie brengt. Voor de versnelling van woningbouw zou het dan ook geen kwaad kunnen om wat zaken los te laten. Geef ontwikkelaars binnen heldere spelregels de ruimte om zelf tot plannen te komen en werk in een vroeg stadium samen. Immers: “Als je blijft doen wat je altijd gedaan hebt, blijf je krijgen wat je altijd gekregen hebt”.

Tijdens deze avond kwam ook de 30% sociale huur aan de orde. Hierbij hebben we als Essentie de opmerking gemaakt dat het percentage 30% sociale huur bezien moet worden vanuit de totale opgave. Wij willen ervoor waken dat dit voor elk project gaat gelden, terwijl dit kostentechnisch en vanuit de marktvraag niet realistisch is om te hanteren voor elke locatie. De 30% moet dus gelden over het totaal aantal woningen en niet per project.

Tot slot stellen we ons daarbij óók de vraag of 30% sociaal toevoegen de norm moet zijn of blijven. Wat Essentie betreft zetten we juist ook in op doorstroming en tijdelijke concepten. Hiermee komen meer verhuisbewegingen tot stand. De inkomensgrens voor een sociale huurwoning ligt voor 2022 voor een tweepersoonshuishouden op €44.000 bruto. Verdien je meer: dan kom je dus niet in aanmerking voor een sociale huurwoning. Het is dus maar de vraag of met het toevoegen van sociale huurwoningen de woningbehoefte echt opgelost wordt. Juist doorstroming zou bevorderd zou moeten worden.

Jeroen Brouns & Kay Thijssen