Samen krijgen we het voor elkaar!
19-02-2022

Samen krijgen we het voor elkaar!

Programmacommissie

Essentie presenteert met trots het verkiezingsprogramma 2022 - 2026.

Een programma dat gaat over wonen, werken, leren, gezondheid, zorg, een veilig leefomgeving en tal van andere onderwerpen die voor Horst aan de Maas belangrijk zijn. Essentie gaat onder andere voor:

  • Meer woningbouw met ruimere en groenere wijken
  • Tegengaan sluipverkeer en vrachtverkeer door de kernen
  • Verkeersveilige wandel- en fietspaden. Ook in het donker
  • Zonnepanelen op daken zoveel als mogelijk
  • Minder bureaucratie, meer zorg
  • Buurtzorg en nieuwe woon-zorgconcepten omarmen
  • Innovatie met en voor de agrarische sector
  • In 2030 is de uitstoot van ammoniak, geur en fijnstof flink verlaagd
  • Nieuwe schoolgebouwen in Horst (Weisterbeek) en Sevenum (De Ezelsbrug)
  • Lagere belastingdruk

Het hele programma is te downloaden via de pagina 'verkiezingsprogramma'.