Samenwerking
26-05-2022

Samenwerking

Alfons Verstegen

Zoveel mensen, zoveel wensen! Hoe ‘manage’ je dit terwijl er een versplintering plaatsvindt door de gehele samenleving. Over veel zaken is iedereen het met elkaar eens. Maar hetgeen waar men het niet over eens is, wordt leidend in de waan van de dag en groots uitgemeten. Essentie wil niet van bovenaf de regels voorschrijven, maar juist zoeken naar wat wel kan dus gezamenlijk van onderop denken.

Iedere situatie is uniek en bijzonder, de schoen hoeft niet te wringen. Zoek met elkaar de dialoog naar wat wel kan, binnen de door de Nederlandse overheid gestelde kaders en realiseer dit dan samen. Het invullen van dit raamwerk is immers mensenwerk.

Ik probeer te zoeken naar de verbindende factor, mensen verbinden, alternatieven aan te dragen, creëren en realiseren. De gemeenschappelijke deler is vaak groter dan je eigen zin doordrijven. Dat betekent in deze samenleving compromissen sluiten: SAMENWERKEN. Dit is van wezenlijk belang voor de woningnood, natuurbeheer, stikstofvraagstuk, verkeersveiligheid, sociale vraagstukken, etc.

De hoeder van het landschap, de agrariër, is al eeuwen de beheerder van de grond waarvan onze voedselvoorziening vandaan komt. Hij weet als geen ander dat men de aarde niet in bezit heeft maar in bruikleen. Ga in gesprek voor een verdere optimalisatie van o.a. het natuurbeheer (Groene BOA, verzuring, verdroging, nieuwe aanplant, voedselbossen, etc.). Leren vanuit de praktijk, maak het een win-win situatie voor eenieder.

De agrariër gebruikt minder chemie per ha dan de gemiddelde Nederlander om zijn vierkante meter stoep schoon te krijgen met zogenaamde “biologische” middelen. Maar ook hier geldt, als je ziek bent krijg je een recept van de huisarts. Dit geldt ook ter bescherming van onze voedselvoorziening, iedereen wil immers kunnen blijven eten. Eerlijk voedsel begint met een gezonde bodem en gezonde prijs.