Terug naar de inhoud!

15-09-2022

Terug naar de inhoud!

Het politieke seizoen is begonnen en vorige week trapte we af met een eerste raadsavond. Ondanks dat de zomerperiode normaalgesproken een periode is van bezinning en even loskomen van de politiek, voelde dat juist nu niet goed.

Een woningcrisis, energiecrisis, asielcrisis, stikstofcrisis, koopkrachtcrisis en ga zo maar door. Nederland kampt met aardig wat uitdagingen. Uitdagingen die je als lokaal politicus niet oplost en waar je als lokaal politicus vaak ook geen directe invloed op hebt. Én toch voelt het dan vreemd om in de zomerperiode even los te komen van de politiek. Helemaal loskomen van de politiek lukt mij dan ook niet. Tijdens de vakantie heb ik nagedacht over welke bijdrage we op lokaal niveau kunnen leveren aan de vele crisissen in Nederland.

Deze gedachte werd versterkt door het debat rondom de uitspraken van Minister / partijleider Hoekstra. De manier van debatteren gaat niet meer over de inhoud: het gaat om framing en maar zo populair mogelijk zijn bij de burger. Dat stoort mij en hier los je de problemen niet mee op. Het afgelopen jaar trok deze trend zich ook op lokaal niveau door: partijen die elkaar afvallen in plaats van dat het gaat over de inhoud. Laten we dit veranderen en terug naar het inhoudelijke debat gaan. Dan ben ik ervan overtuigd dat we op lokaal niveau een voorbeeld kunnen zijn voor het in ieder geval bespreken van de vele crisissen in Nederland.