Vanzelfsprekend voor Essentie
10-02-2022

Vanzelfsprekend voor Essentie

Frans Kerstjens

Voor de coronapandemie was het de normaalste zaak van de wereld, dat je samen gezellig wat ging winkelen, iets ging drinken op een terrasje of ergens een hapje ging eten. 

Iets wat zo normaal leek, werd ruw verstoord door de diverse ingrepen en beperkingen die ons op werden gelegd. Daardoor werden we gedwongen om op een andere manier met onze vrije tijd om te gaan. Ook ik heb dat gedaan.

De afgelopen 2 jaar heb ik veel in de bossen en dorpen gewandeld. Tijdens die wandelingen kom je wel tot het besef in wat voor een uitzonderlijk mooie gemeente we met zijn allen wonen en leven. Natuurlijk zie je op wat plekken zaken waarvan je denkt moet dit nu hier? Lege blikjes, plastic zakken maar vooral ook de hondenpoep zijn voor veel mensen een doorn in het oog. Dit moeten we toch echt niet willen.

Het verder werken aan onze mooie gemeente is de reden dat ik verkiesbaar ben tijdens de gemeenteraadsverkiezingen voor Essentie. Voor mij is het vanzelfsprekend dat ik voor een lokale partij kies. Als Essentie kunnen we zelf onze afwegingen maken op voorstellen, zonder te denken aan de landelijke lijn. Ik wil me inzetten voor een mooiere en schonere gemeente. Daarnaast heb ik extra aandacht voor de leefbaarheid in de kleinere kernen. Laat uw stem horen op 16 maart, kies Essentie en samen maken we er een nog mooiere gemeente van!