Verbouwing gemeentehuis Horst aan de Maas
01-06-2023

Verbouwing gemeentehuis Horst aan de Maas

In de april en mei 2023 ging het regelmatig over de verbouwing van het gemeentehuis. Deze verbouwing staat al langer op de rol. In 2017 heeft de raad al verzocht om te onderzoeken of er verbeteringen nodig waren. Hierna werd ongeveer € 8 miljoen gereserveerd voor de verbouwing en om appartementen aan te brengen in delen van het gemeentehuis.

 In 2021 is er middels een motie, mede ingediend door Essentie, een tijdelijke stop gezet op verdere ontwikkeling van plannen. Eerst moest de basis op orde, lopende projecten worden afgerond en de interne organisatie verder verbeterd.

Essentie is blij met de stappen die zijn gezet om deze basis op orde te krijgen. Volgens ons kan de ontwikkeling van de plannen voor een verbouwing naar een volgend stadium. De investering van 8 miljoen euro is al gereserveerd. Uiteraard betekent dit niet dat we niet kritisch moeten kijken naar de verbouwing. Het geld kan immers maar één keer worden uitgegeven.

Wel is het belangrijk om te weten hoe dit wordt gefinancierd. De investering wordt, zoals met een hypotheek, over een lange periode terugbetaald. Dit kost ongeveer 250.000 euro per jaar. Aangezien er door onder andere verhuur van ruimtes en lagere onderhoudskosten eenzelfde bedrag vrijkomt, kan het zelfs een budgetneutrale aanpassing worden genoemd.
In de afgelopen raadsvergadering is de motie uit 2021 ingetrokken. Nu is het zaak dat er een duidelijk financieel plan komt voor de verbouwing. Wij vinden het in ieder geval belangrijk dat de toegankelijkheid van het gebouw wordt vergroot.

Ook moet met de huidige arbeidsmarkt het gemeentehuis een aantrekkelijke plek zijn om te werken. Dit is een belangrijke factor om goed personeel te werven en te binden. En dat komt dan weer de
dienstverlening ten goede. Want daar gaat het uiteindelijk om.