Verder voor Horst aan de Maas!
24-02-2022

Verder voor Horst aan de Maas!

Kay Thijssen

Vier jaar lang heb ik het als een ontzettende eer gezien om mij als raadslid in te zetten voor onze gemeente. 

Horst aan de Maas is een prachtige gemeente om in te wonen, werken en recreëren. Is na 4 jaar het werk af? In mijn ogen niet en daarom stel ik mij verkiesbaar.Eén van de speerpunten die ik vier jaar geleden nastreefde was om de politiek dichter bij de inwoners te brengen. Dit heb ik gedaan door continu via sociale media te laten zien waar politiek zich mee bezighoudt. Op deze video’s, foto’s en berichten zijn veel reacties gekomen. Zo probeer ik de soms saaie en lange raadsvergaderingen voor iedereen dichterbij te brengen. Een van de eerste inhoudelijke acties die ik heb gerealiseerd is de leeftijdsverlaging van 18 naar 16 jaar voor burgerraadsleden. Daarnaast de invoering van een gelijke stagevergoeding voor studenten van het MBO en HBO/WO. Ook heb ik mij ingezet voor een veilige N554, een duurzamer Horst aan de Maas met kaders voor bijvoorbeeld zonneweides, een Horst aan de Maas waar het fijn wonen is en waar een balans is in bedrijvigheid. Ging dan alles goed? Nee. Er waren ook ‘hoofdpijndossiers’ met moeilijke keuzes: Californië 2, ontwikkelingen op Greenport en diezelfde N554. Is het werk af? Wat mij betreft niet. Ik wil verder bouwen aan een duurzaam Horst aan de Maas waar het fijn wonen, werken en recreëren is. Samen krijgen we dat voor elkaar! Kies lokaal, stem Essentie!