Volksgezondheid en droge voeten
07-12-2021

Volksgezondheid en droge voeten

Frank Ramaekers

Een keer per 4 jaar mag de gemeenteraad beslissen over het riool. Als onderdeel van de openbare ruimte van onze gemeente heeft “het riool” twee taken: volksgezondheid en droge voeten. 

Het aantal storingen is laag als je kijkt naar andere nutsvoorzieningen. Het is vanzelfsprekend dat het riool doet waar het voor bedoeld is: je afvalwater transporteren naar een zuivering, grondwater regelen en regenwater houden op de plek waar het valt of afvoeren naar sloten of kanalen.Verstandig onderhoud plegen en slimme investeringen maken dat we de openbare ruimte prettig houden voor iedereen. De riolering voldoet aan de normen zoals landelijk gesteld. Bij hevige buien echter moet een slimme inrichting van de openbare ruimte er voor zorgen dat water kan afstromen naar de plek waar het geen kwaad kan. Dit doet de gemeente adaptief: het veranderende klimaat vraagt om een efficiënte doorkijk voor de komende jaren. We mogen er trots op zijn dat we in deze regio als gemeente goed bezig zijn.

Klimaatadaptie is het afstemmen van de omgeving op extreme weersomstandigheden. Droogte, hitte en zware buien. Grondwater moet op peil zijn, groen in de dorpen zorgt bij hoge temperaturen voor meer koeling voor mens en dier. Bij herinrichten van straten en pleinen wordt vaak de discussie tussen “meer bomen” en “meer parkeerplaatsen” gevoerd. Zware buien die niet in het riool passen, parkeren we tijdelijk in de openbare ruimte voor het afgevoerd kan worden naar plekken waar het geen kwaad kan. Uitvoering is gericht op kans verkleining. Wat is het risico tegen welke prijs?

Dinsdag 23 november heeft de gemeente haar Gemeentelijke Rioleringsplan en een Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie vastgesteld. Hiermee kijken we vooruit waar we in de toekomst naar toe willen en is daar geld voor gereserveerd. De inkomsten hiervoor komen bij onze burgers en bedrijven weg: zij betalen volgens Essentie op een verantwoorde manier met de rioolheffing de verzekeringspremie voor volksgezondheid en droge voeten in Horst aan de Maas.

Frank Ramaekers
Essentie