Basisschool de Driehoek in Griendtsveen - schriftelijke vragen
21-03-2022

Basisschool de Driehoek in Griendtsveen - schriftelijke vragen

Gisteren werd bekend dat de basisschool (De Driehoek) in Griendtsveen sluit. In het verleden heeft Essentie hier al eens vragen over gesteld (2018: https://fb.watch/bUva15EEzi/), omdat de situatie toen ook al nijpend was.

Nu kwam het bericht naar buiten dat de basisschool haar deuren dus gaat sluiten.
Frank Ramaekers, Bram Hendrix en Kay Thijssen hebben samen vragen opgesteld en ingediend. 'Wat zijn de consequenties voor de leerlingen, de ouders en de leefbaarheid van het dorp? Maar ook vragen meer in de rol die de gemeente feitelijk heeft als: wat betekent deze keuze voor het achterblijvende schoolgebouw en hoe zit het met de wettelijke verplichting om leerlingenvervoer te faciliteren?'

 
In ons verkiezingsprogramma is terug te lezen dat we voor het faciliteren van gebouwen (ook in kleine kernen) voor basisonderwijs zijn. Dit is namelijk essentieel voor een bloeiende gemeenschap. Het is echter wel noodzaak om de kwaliteit van het onderwijs in het oog te houden. Daarom is het ontzettend belangrijk om bij keuzes als deze samen met de onderwijsinstelling en de ouders te kijken wat een verantwoorde toekomst is.

Binnenkort zal het College van B&W met een antwoord volgend. Uiteraard houden we jullie op de hoogte.

Lees verder: Antwoord op schriftelijke vragen