Zijn we er blij mee: nee!
20-04-2022

Zijn we er blij mee: nee!

Een aantal weken gelden heb ik namens Essentie vragen gesteld over het besluit van Dynamiek Scholengroep op de school in Griendtsveen te sluiten. Gisteren heeft de wethouder de vragen beantwoord. Samenvattend heeft de wethouder het volgende gezegd:

De school in Griendtsveen gaat (nog) niet sluiten. Dynamiek heeft echter aangegeven dat zij na volgend schooljaar de school niet meer gaat openhouden in Griendtsveen. Dat wil echter niet zeggen dat er geen school meer is in Griendtsveen. Inmiddels is Dynamiek samen het dorp volop bezig om te kijken of er een andere onderwijspartner is die de school wil gaan runnen. Daarnaast gaf de wethouder aan dat er elke zes weken een overleg plaatsvindt met Dynamiek, waarbij er in het belang van de kinderen gedacht wordt en wat een besluit voor consequenties heeft voor het dorp. Er is daarbij ook contact met de wethouder in Deurne, zeker omdat gemeentegrenzen geen rol mogen spelen. Mocht er namelijk een oplossing met een school in Deurne worden gevonden, dan zijn provinciale- en gemeentegrenzen geen belemmering.

Mocht er een nieuw schoolbestuur opstaan en is deze bereid om minimaal 10 jaar in te zetten op onderwijs in Griendtsveen, dan komt het College terug met een voorstel om te investeren in het onderwijs (in relatie tot het Integraal Huisvestingsplan). Er wordt zodoende naar alternatieven gezocht om het onderwijs in Griendtsveen te behouden. De wethouder gaf aan: “Zijn we er blij mee: nee! Maar we proberen zowel met school als met de dorp de best passende oplossing te vinden”.

Als Essentie vinden we het fijn om te horen dat de wethouder samen met het dorp en Dynamiek zoekt naar een oplossing. Ik heb in reactie op de beantwoording daarbij aangegeven dat we de wethouder danken voor de inzet. Ondanks de formele rol van de gemeente, vinden we het als Essentie belangrijk om de leefbaarheid van het dorp niet uit het oog mogen verliezen!

Schriftelijke vragen sluiting Basisschool de Driehoek