Centrumvisie Sevenum
16-03-2023

Centrumvisie Sevenum

Afgelopen week is de centrumvisie Sevenum vastgesteld. Volgens Essentie biedt het plan mooie kansen om het centrum van Sevenum verder te versterken, vergroenen en te laten bruisen.

Sevenum heeft van oudsher een karakteristieke kern, waar een aantal wegen midden in dorp bij de kerk samenkomen. Door ondernemende ondernemers is er ook sprake van een bruisend centrum. Met de centrumvisie als startdocument, willen we als gemeente samen met de gemeenschap deze kern verder versterken. Het Pastoor Vullinghsplein is al een levendig winkelplein, dat willen we daar verder versterken. Het Raadhuisplein is dan meer een plek voor ‘diensten’, en mag wel wat verder vergroend worden. Een lint van horeca loopt door het centrum, het zou goed zijn om ook De Wingerd meer bij het centrum te betrekken.

Één van de eerste kansen om wat in beweging te zetten in het centrum betreft de toekomstige locatie van het basisonderwijs. De nieuwe fusieschool ‘De Ezelsbrug’ heeft nu gebouwen op twee locaties. De gebouwen zijn beide niet geschikt voor de hele school, er moet dus nieuwbouw komen. Daar hebben we als gemeente eerder al geld voor gereserveerd. Essentie wil dat er tempo wordt gemaakt met deze nieuwe basisschool, want de huidige situatie is verre van ideaal. Tempo maken betekent allereerst goed nadenken over de beste locatie. Daarom hebben we het college ook de opdracht gegeven om een locatiestudie uit te voeren. Dan kunnen we als raad eind 2023 een besluit nemen over de beste locatie op basis van een aantal criteria en ook op basis van ideeën van inwoners en de scholenkoepels. De locatie die nu wordt beoogd (waar de ‘oude Horizon’ staat), is daarbij zeker een optie. Maar ook bij de sportvelden of de locatie Maraboe zijn mogelijke opties. En uiteraard is het ook zaak om na te denken wat we dan willen met het oude gemeentehuis. Wij zijn blij dat deze motie breed werd gesteund in de gemeenteraad, en nu aan de slag!

Groen in de wijk: Strakke mat of biodiversiteit