Groen in de wijk: een strakke mat of biodiversiteit?
18-11-2021

Groen in de wijk: een strakke mat of biodiversiteit?

Essentie wil dat het in Horst aan de Maas fijn wonen is. We werken daarom aan veel zaken, waaronder meer woningbouw. Maar we investeren uiteraard ook in de bestaande wijken. 

Daarbij gaat het niet alleen om woningen, maar ook om de woonomgeving. Bijvoorbeeld meer groen in de wijk en voldoende afwatering.

We hebben in de gemeente wijken uit verschillende decennia. Dat maakt dat de ene wijk ruim van opzet is en bij een andere is er in het verleden misschien te dicht op elkaar gebouwd. Voor fijn wonen is een goed evenwicht van groen en woningbouw essentieel. Het geeft letterlijk en figuurlijk ruimte: zowel in de beleving maar ook voor directe recreatie in de wijk zelf. Ook helpt meer groen overlast van bijvoorbeeld hevige regenval voorkomen.

Het groen wat wordt toegepast door de gemeente is echter aan het veranderen. Groen is goed voor zogenaamde ‘klimaatadaptie’, wat wil zeggen dat het zorgt voor verkoeling en opvang van regenwater. Daarnaast zien we dat groen ook wordt ingezet voor ‘biodiversiteit’. Daar zijn we zeker niet tegen. Versterken van de natuur is belangrijk! We moeten hierbij echter ook de balans bewaken. Groenstroken die compleet biodivers worden, zijn niet wenselijk. Het belemmert dan weer de recreatie van bijvoorbeeld kinderen in de wijk. Daarom hebben we in de afgelopen raadsvergadering ook opgeroepen om ook hier balans in te vinden. Een goede groenstrook is biodivers, maar óók ingericht voor sport, spel en recreatie. Buurtbewoners zelf willen graag meedenken over de invulling.

Voor nieuwe wijken geldt in ieder geval: maak voldoende ruimte voor groen. Uiteraard kost dit geld, maar het betreft een investering in de lange termijn. Een betere woonomgeving betaalt zich altijd uit. Letterlijk en figuurlijk eeuwig sonde om daar nu niet in te investeren!

Bram Hendrix
Fractievoorzitter Essentie

Lees verder: Week van de Groene tuin