N554: Een veilige weg tussen Meerlo en Tienray?
12-11-2021

N554: Een veilige weg tussen Meerlo en Tienray?

Kay Thijssen

Al verschillende jaren komt het dossier de N554 ter sprake in de Gemeenteraad. Als Essentie hebben we altijd gestreefd naar een open en transparante dialoog tussen omwonenden, gemeente en de Provincie Limburg met als uiteindelijke doel te komen tot een gedragen oplossing voor de provinciale weg.

 Het hoofddoel is wat Essentie betreft: een veilige weg waar de maximumsnelheid omlaag moet en minder vrachtverkeer moet komen. Op welke manier dat bereikt gaat worden is helaas nog steeds niet duidelijk. Het dossier blijft onze aandacht houden

Lees verder: De n554 Provincie heeft een cruciale rol